Thứ ba , ngày 11/8/2020 11:11:7
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Bảng tin Đoàn thể » Công đoàn
Cập nhật : 9:51 8/7/2020         Lượt xem : 4347
Danh sách cá nhân cán bộ Công đoàn cơ sở

DANH SÁCH THÔNG TIN 

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

STT

Họ tên GV

Chức vụ

1

Trần Thị Ngọc Kiều

Chủ tịch

2

Chu Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch

3

Võ Thạch Chí Trường

UV.BCH

4

Nguyễn Văn Thanh

UV.BCH

5

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

UV.BCH

6

Nguyễn Thị Hường

UV.BCH

7

Trương Thị Ngoan

UV.BCH


  Hình ảnh hoạt động

Hội thao đua thuyền 20/11

Tổ chức trung thu cho con em GV-CNV nhà trường