Thứ năm , ngày 13/6/2024 1:16:19
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TIN TỨC » Thông báo
Cập nhật : 9:41 6/5/2022         Lượt xem : 2713
Lịch kiểm tra HKII NH: 2021 - 2022

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2021-2022  

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI LƯỢNG

KHỐI

Thứ Tư
04/5/2022

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

Văn

90 phút

12

09g30 - 10g20

Lý/Sử

50 phút

Thứ Năm
05/5/2022

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

Văn

90 phút

10+11

09g30 - 10g15

Lý/Sử

45 phút

Thứ Sáu
06/5/2022

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

Toán

90 phút

12

09g30 - 10g20

Hoá/Địa

50 phút

Thứ Hai
09/5/2022

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

Toán

90 phút

10+11

09g30 - 10g15

Hoá/Địa

45 phút

Thứ Ba
10/5/2022

SÁNG

07g00

07g30 - 08g30

NN

60 phút

12

09g00 - 09g50

Sinh/CD

50 phút

Thứ Tư
11/5/2022

SÁNG

07g00

07g30 - 08g15

Sinh/CD

45 phút

10+11

08g45 - 09g30

NN

45 phút

 *Lưu ý Học sinh:

- Mang theo bút chì, bút mực, thước, máy tính, gôm chì, compa.
- Mặc đồng phục học sinh của trường (không mặc đồng phục thể dục).
- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra đúng giờ quy định:

Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, học sinh đi trễ sẽ không được dự kiểm tra môn đó.