Thứ năm , ngày 13/6/2024 2:49:22
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TIN TỨC » Thông báo
Cập nhật : 10:40 24/4/2024         Lượt xem : 1111
Lịch kiểm tra HK2 Khối 10+11, năm học 2023 – 2024

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 10+11 

NĂM HỌC 2023 – 2024


*Lưu ý Học sinh:

- Mang theo bút chì, bút mực, thước, máy tính, gôm chì, compa.
- Mặc đồng phục học sinh của trường (không mặc đồng phục thể dục).
- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra đúng giờ quy định:
Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, học sinh đi trễ sẽ không được dự kiểm tra môn đó.