Thứ ba , ngày 12/12/2023 5:32:23
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
BẢNG TIN ĐOÀN THỂ » Công đoàn
Cập nhật : 8:47 19/9/2017         Lượt xem : 3690
[Hình ảnh] Công đoàn viên theo các tổ chuyên môn

Chi bộ nhà trường

 

Công đoàn viên - Tổ Ngoại ngữ

Công đoàn viên - Tổ Vật lý

Công đoàn viên - Tổ Toán

Công đoàn viên - Tổ Sinh

Công đoàn viên - Tổ Sử

Công đoàn viên - Tổ Địa

Công đoàn viên - Tổ GDCD

Công đoàn viên - Tổ Thể dục-Quốc phòng

Công đoàn viên - Tổ Tin-Công nghệ

Công đoàn viên - Tổ Văn phòng

Công đoàn viên - Tổ Giám thị