Thứ tư , ngày 22/5/2024 0:2:23
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
BẢNG TIN ĐOÀN THỂ » Ban giám hiệu
Cập nhật : 9:46 15/2/2017         Lượt xem : 4847
Ban Giám Hiệu đương nhiệm

 

  • BGH ĐƯƠNG NHIỆM

      Hiệu Trưởng        Thầy Hà Hữu Thạch


     PHiệu Trưởng        Cô Đồng Thị Kim Thủy


      PHiệu Trưởng        Thầy Đặng Hồ Tuyền


 

 

Các thông tin khác
1 2