Chủ nhật , ngày 24/9/2023 8:49:9
Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028
Các tổ chuyên môn
Các tổ chuyên môn
 

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

·         Tổ Toán Học

·         Tổ Ngữ Văn

·         Tổ Vật Lý

·         Tổ Lịch Sử

·         Tổ Hóa Học

·         Tổ Địa Lý

·         Tổ Sinh Học

·         Tổ GDCD

·         Tổ Ngoại Ngữ

·         Tổ CN-TH

·         Tổ VP-GT

·         Tổ TD-QP