Thứ năm , ngày 30/5/2024 8:35:12
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Các tổ chuyên môn
Các tổ chuyên môn
 

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

·         Tổ Toán Học

·         Tổ Ngữ Văn

·         Tổ Vật Lý

·         Tổ Lịch Sử

·         Tổ Hóa Học

·         Tổ Địa Lý

·         Tổ Sinh Học

·         Tổ GDCD

·         Tổ Ngoại Ngữ

·         Tổ CN-TH

·         Tổ VP-GT

·         Tổ TD-QP