Chủ nhật , ngày 24/9/2023 8:37:3
Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028
Công Đoàn
Công Đoàn
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
Nhiệm kỳ 2023 - 2028 
STT
Họ tên GV
Chức vụ
1
Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Chủ tịch
2
Trần Thị Thanh Thy
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Văn Thanh
UV.BCH
4
Trần Thị Tuyết Thanh
UV.BCH
5
Phạm Nhã Trúc
UV.BCH
6
Lê Minh Thiện
UV.BCH
 7
 Đào Minh Sang
UV.BCH