Thứ tư , ngày 3/3/2021 6:12:46
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
KẾ HOẠCH THÁNG
Cập nhật : 23:43 15/4/2019         Lượt xem : 2148
KẾ HOẠCH THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2019

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Dự thảo

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2019

1.Tuần lễ từ 01/4 đến 06/4/2019:

- Tuần thứ tám của đợt TTSP.

- Toàn trường thực hiện TKB mới.

- Thứ Hai ngày 01/4/2019: In thẻ dự thi Olympic (cô Huệ).

- Từ ngày 01/4 đến 05/4/2019:

·        Học sinh đi thi Olympic được ôn tập tại Thư viện.

·        GVBM nộp đề kiểm tra cuối HKII khối 12 cho BGH kèm ma trận đề, đáp án.

- Từ ngày 01/4 đến 05/4/2019: GVBM khối 12 hoàn tất các cột điểm của HKII các môn không thi THPT Quốc gia, nhập điểm lên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục.

- Thứ Hai ngày 01/4/2019:

·        GVCN nhận phiếu điểm ghi nhận xét, dán sổ liên lạc.

·        Giáo vụ thống kê danh sách học sinh khối 11 và 10 có điểm KTTT giữa HKII dưới 5 điểm gửi BGH.

·        TTCM các môn thi THPT Quốc gia lập danh sách học sinh khối 12 học phụ đạo gửi BGH (học sinh có nguy cơ).

·        Từ 07g00 đến 08g05: Khối 12 kiểm tra nhanh môn Toán, Ngoại ngữ.

- Thứ Ba ngày 02/4/2019:

·        Trường Lê Thị Hồng Gấm kiểm tra hồ sơ học vụ, thiết bị - thực hành thí nghiệm và thư viện tại trường THPT Lê Quý Đôn.

·        Bộ phận giáo vụ gửi BGH phòng thi, số báo danh cho học sinh khối 12 kiểm tra cuối HKII (Cô Đại).

- Thứ Tư ngày 03/4/2019: GVCN nộp sổ liên lạc học sinh để BGH ký tên.

- Thứ Năm 04/4/2019: Trường THPT Lê Quý Đôn kiểm tra hồ sơ học vụ, thiết bị - thực hành thí nghiệm và thư viện tại trường Năng khiếu TDTT.

- Thứ Sáu ngày 05/4/2019:

·        8g00: Học sinh dự thi Olympic họp với BGH tại phòng Truyền thống.

·        Từ 13g30 đến 14g30: Khối 12 kiểm tra nhanh tổ hợp môn (Lý/Sử, Hóa/Địa, Sinh/CD).

·        11g00: Hạn chót GVBM nộp đề kiểm tra cuối HKII khối 12 cho BGH có kèm ma trận đề, đáp án và đồng thời TTCM nhận đề từ BGH về tổng hợp.

·        Bắt đầu phụ đạo học sinh yếu theo lịch (lớp mới từ 05/4/2019).

·        Tập huấn cho học sinh tham gia các đề tài/dự án cách viết đề cương nghiên cứu khoa học.

- Thứ Bảy ngày 06/4/2019:

Ø  Học sinh dự thi Olympic tập trung tại Trường trước 6g00 để đi thi. Giáo viên hướng dẫn học sinh đi thi tại các Hội đồng:

·        Trường THPT An Lạc (môn Toán, Văn, Tin học 10): Cô Trúc (Toán).

·        Trường THPT Phạm Phú Thứ (Môn Địa, Hoá và Tin 10): Cô Nga.

·        Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Môn Sử, Lý, Tin học 11): Cô Thu Vân.

·        Trường THPT Bình Phú (Môn Sinh và Tiếng Anh): Cô Trúc (Anh văn).

Lưu ý: Các Thầy, Cô coi thi có mặt tại địa điểm thi lúc 6g45 ngày 06/4/2019. Các giám khảo có mặt tại Hội đồng chấm thi lúc 13g15 ngày 06/4/2019 để làm nhiệm vụ chấm thi. Các giám thị và giám khảo đem theo giấy tờ tùy thân để có thể đối chiếu khi cần thiết.

2.Tuần lễ từ 08/4 đến 13/4/2019:

- Tuần thứ chín của đợt TTSP.

- Tuần lễ khối 12 ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối HKII các môn thi THPT Quốc gia.

- Thứ Hai ngày 08/4/2019:

·        Từ 07g00 đến 08g05: Khối 12 kiểm tra nhanh môn Văn, Ngoại ngữ.

·        Công bố danh sách giáo viên và sinh viên thực tập Sư phạm coi kiểm tra cuối HKII khối 12.

·        Thông báo lịch kiểm tra HKII, số báo danh và phòng thi cho học sinh khối 12 (Cô Huệ).

·        GVCN phát sổ liên lạc cho học sinh.

- Thứ Ba ngày 09/4/2019:

·        Trường THPT Marie Curie kiểm tra hồ sơ học vụ, thiết bị - thực hành thí nghiệm và thư viện tại trường THPT Lê Quý Đôn.

·        11g00: Hạn chót TTCM nộp đề kiểm tra HKII khối 12 cho BGH bằng file và văn bản cho BGH kèm ma trận đề, đáp án, mỗi môn 2 đề.

- Thứ Tư ngày 10/4/2019: Tổ Toán, Lý, Hoá, Sinh báo cáo dự án STEM “Khử mùi và khí độc trong hầm xe của Trường THPT Lê Quý Đôn”.

- Từ ngày 09/4 đến 12/4/2019: Bộ phận giáo vụ chuẩn bị hồ sơ, giấy cho học sinh khối 12 kiểm tra cuối HKII, in và sao đề.

- Thứ Sáu ngày 12/4/2019:

·        Tiết 1 và 2: Tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và giỗ cụ Lê Quý Đôn (sau đó học sinh học bình thường theo TKB).

·        Từ 13g30 đến 14g30: Khối 12 kiểm tra nhanh tổ hợp môn (Lý/Sử, Hóa/Địa, Sinh/CD).

·        Giám thị thống nhất với GVCN khối 12 xếp loại hạnh kiểm cho học sinh khối 12.

3. Tuần lễ từ ngày 15/4 đến 20/4/2019:

- Tuần cuối (thứ mười) của đợt TTSP.

- Thứ Hai ngày 15/4/2019: Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

- Các tổ nộp hồ sơ BDTX của cá nhân và tổ cho BGH.

- Học sinh tham gia các đề tài/dự án nộp đề cương nghiên cứu khoa học.

- Các giáo viên hướng dẫn giáo sinh thực tập hoàn tất hồ sơ thực tập của giáo sinh.

- Từ 16/4 đến 18/4/2019: Khối 12 kiểm tra cuối HKII theo lịch:

 

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

MÔN

GHI CHÚ

Thứ Ba
16/4/19

SÁNG

07 giờ 30 – 09 giờ 30

VĂN  :  120 phút

Khối 10, 11

nghỉ học buổi sáng, buổi chiều học bình thường theo TKB.

10 giờ 00 – 10 giờ 50

LÝ/SỬ  :  50 phút

Thứ Tư
17/4/19

SÁNG

07 giờ 30 – 09 giờ 00

TOÁN  :  90 phút

09 giờ 30 – 10 giờ 20

HÓA/ĐỊA  :  50 phút

Thứ Năm
18/4/19

SÁNG

07giờ 30 – 08 giờ 30

NGOẠI NGỮ  :  60 phút

09 giờ 00 – 09 giờ 50

SINH/ GDCD :  50 phút

- Từ 16/4 đến 11g00 ngày 19/4/2019: GVBM nộp đề kiểm tra cuối HKII khối 11 và 10 cho BGH có kèm ma trận đề, đáp án và đồng thời TTCM nhận đề từ BGH về tổng hợp.

- Thứ Năm ngày 18/4/2019 (11g00): Hạn chót  GVBM khối 12 hoàn tất các cột điểm theo quy định nhập điểm lên cổng thông tin điện tử của Sở.

- Thứ Sáu ngày 19/4/2019:

·        Tiết 1 hoạt động giáo dục NGLL theo chủ đề: Chuẩn bị điều khiển xe máy an toàn.

·        Tiễn đoàn giáo sinh thực tập sư phạm.

·        Xét nghiệm máu cho giáo viên, nhân viên (Lưu ý: Nhịn ăn uống).

- Ngày 19, 20/4/2019: Học sinh khối 12 ôn tập tại nhà, giáo viên chấm bài kiểm tra cuối HKII. Học sinh khối 11 và 10 học bình thường theo TKB.

4. Tuần lễ từ ngày 22/4 đến 27/4/2019:

- Khối 10, 11 bước vào tuần lễ ôn tập kiểm tra HKII và tiến hành kiểm tra cuối HKII các môn Tin học, GDCD, Công nghệ, Thể dục, Quốc phòng.

- GVBM khối 11 và 10 nhập điểm thành phần lên cổng thông tin điện tử.

- Thứ Hai ngày 22/4/2019:

·        Từ 07g00 đến 08g05: Khối 12 kiểm tra nhanh môn Văn, Toán.

·        Tiết SHCN: GVCN khối 10, 11 coi kiểm tra Ngoại ngữ (listening).

·        GVCN khối 12 dò với học sinh và nộp lại cho cô Đại trước 11g00 phiếu đăng ký và xét tuyển của lớp.

·        11g00: Hạn chót GVBM gửi phiếu điểm cho cô Đại (Học vụ) bài kiểm tra cuối HKII của khối 12 tại phòng giám thị.

·        Bộ phận giáo vụ gửi BGH phòng thi, số báo danh cho học sinh khối 12 kiểm tra cuối HKII (Cô Đại).

- Thứ Ba ngày 23/4/2019:

·        Công bố danh sách giáo viên coi kiểm tra cuối HKII khối 10, 11.

·        Thông báo lịch kiểm tra cuối HKII, số báo danh và phòng thi cho học sinh khối 10, 11 (Cô Huệ).

·        11g00: Hạn chót TTCM nộp đề kiểm tra cuối HKII khối 10, 11 cho BGH có kèm ma trận đề, đáp án và mỗi môn 2 đề.

- Từ 23/4 đến 26/4/2019: Bộ phận giáo vụ chuẩn bị hồ sơ, giấy cho học sinh khối 11, 10 kiểm tra cuối HKII, in và sao đề.

- Thứ Tư 24/4/2019 (11g00): Hạn chót khối 12 phúc khảo bài kiểm tra cuối HKII.

- Thứ Năm ngày 25/4/2019 (9g00):

·        GVBM lớp 12 nhận bảng điểm dò với học sinh không giải quyết khiếu nại sau 11g00.

·        Tổ Ngoại ngữ gửi cô Đại (HV) điểm kiểm tra Ngoại ngữ (listening). 

- Thứ Sáu ngày 26/4/2019:

·        Giám thị thống nhất với GVCN khối 10, 11 xếp loại hạnh kiểm cho học sinh.

·        Lúc 07g00: GVCN khối 12 nhận phiếu điểm tổng hợp, dò điểm với học sinh (nộp lại cho cô Đại trước 09g00 nếu có sai sót).

·        Từ 10g00 đến 11g30: Họp xét duyệt khối 12. Sau đó GVCN khối 12 nhập hạnh kiểm học sinh lên cổng thông tin điện tử (hạn chót 17g00 ngày 26/4/2019).

·        Từ 13g30 đến 14g30: Khối 12 kiểm tra nhanh tổ hợp môn (Lý/Sử, Hóa/Địa, Sinh/CD).

·        15g00: Họp chi bộ.

- Thứ Bảy ngày 27/4/2019:

·        Từ 07g00 đến 08g05: Khối 12 kiểm tra nhanh môn Văn, Toán.

·        Khám sức khỏe chính thức cho giáo viên, nhân viên.

5. Tuần lễ từ ngày 29/4 đến 11/5/2019:

- Từ ngày 29/4 đến 01/5/2019: Nghỉ lễ.

- Từ tháng 5, 6, 7 và 8/2019: Học sinh tham gia các đề tài/dự án tiến hành thực nghiệm, viết báo cáo.

- Từ ngày 02/5 đến 07/5/2019:

·        Khối 12 học bình thường theo TKB.

·        Khối 11, 10 kiểm tra cuối HKII theo lịch:

 

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

MÔN

KHỐI

GHI

CHÚ

Thứ Năm
02/5/19

SÁNG

07 giờ 30 - 09 giờ 00

     VĂN  :  90 phút

Khối 11

Khối 12 học bình thường theo TKB

09 giờ 30 - 10 giờ 15

HÓA  :  45 phút

CHIỀU

13 giờ 30 - 15 giờ 00

VĂN  :  90 phút

Khối 10

15 giờ 30 - 16 giờ 15

HÓA  :  45 phút

Thứ Sáu
03/5/19

SÁNG

07 giờ 30 - 08 giờ 15

LÝ : 45 phút

Khối 11

08 giờ 45 - 09 giờ 30

ĐỊA: 45 phút

CHIỀU

13 giờ 30 - 14 giờ 15

LÝ : 45 phút

Khối 10

14 giờ 45 - 15 giờ 30

ĐỊA: 45 phút

Thứ hai
06/5/19

SÁNG

07 giờ 30 - 09 giờ 00

TOÁN  :  90 phút

Khối 11

09 giờ 30 - 10 giờ 15

SỬ  :  45 phút

CHIỀU

13 giờ 30 - 15 giờ 00

TOÁN  :  90 phút

Khối 10

15 giờ 30 - 16 giờ 15

SỬ  :  45 phút

Thứ Ba
07/5/19

SÁNG

07 giờ 30 - 08 giờ 15

SINH : 45 phút

Khối 11

08 giờ 45 - 09 giờ 30

08 giờ 45 - 09 giờ 45

ANH: 45 phút

NHẬT: 60 phút

CHIỀU

13 giờ 30 - 14 giờ 15

SINH : 45 phút

Khối 10

14 giờ 45 - 15 giờ 30

14 giờ 45 - 15 giờ 45

ANH: 45 phút

NHẬT: 60 phút

 

- Thứ Sáu ngày 03/5/2019:

·        GVCN khối 12 nhận phiếu điểm ghi nhận xét và dán vào sổ liên lạc nộp BGH ký.

·        Hạn chót GVBM Tin, Công nghệ, Công dân, TD&QPAN khối 10, 11 nhập điểm kiểm tra cuối HKII lên cổng thông tin điện tử.

·        Từ 13g30 đến 14g40: Khối 12 kiểm tra nhanh môn Toán, Ngoại ngữ.

- Từ 06/5 đến 07/5/2019: Khối 11 và 10 tiếp tục kiểm tra cuối HKII theo lịch.

- Thứ Hai ngày 06/5/2019:

·        Từ 07g00 đến 08g00: Khối 12 kiểm tra nhanh tổ hợp môn (Lý/Sử, Hóa/Địa, Sinh/CD).

- Ngày 08, 09, 10/5/2019: Học sinh khối 11 và 10 nghỉ học để giáo viên chấm bài kiểm tra cuối HKII.

- Thứ Năm ngày 09/5/2019:

·        Từ 06g00 đến 16g00: mỗi lới 5 học sinh khối 11 tham gia ngoại khóa bắn đạn thật tại Củ Chi.

·        8g00: Lãnh đạo các Hội đồng coi thi nghề phổ thông họp tại TT GDKTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm.

- Thứ Sáu ngày 10/5/2019:

·        Từ 07g00 đến 08g00: Khối 12 kiểm tra nhanh môn Văn, Ngoại ngữ.

·        11g00: Hạn chót GVBM khối 11, 10 gửi phiếu điểm cho cô Đại và bài kiểm tra cuối HKII của khối 11 và 10 tại phòng giám thị; Hoàn tất các cột điểm gửi điểm lên cổng thông tin điện tử.

6. Tuần lễ từ 13/5 đến 18/5/2019:

- Thứ Hai ngày 13/5/2019:

·        Từ 07g00 đến 08g00: Khối 12 kiểm tra nhanh tổ hợp môn (Lý/Sử, Hóa/Địa, Sinh/CD).

·        GVBM trả bài kiểm tra HKII cho học sinh khối 10, 11 và phúc khảo theo thời khoá biểu trả bài (hạn chót phúc khảo 16g00 cùng ngày).

- Thứ Ba ngày 14/5/2019:

·        Từ 7g30 – 9g00: Khối 11, 10 sinh hoạt kỹ năng sống (Đoàn trường, GVCN, Giám thị tổ GDCD phụ trách).

·        Từ 9g30 – 11g00: GVBM và GVCN nhận bảng điểm dò với học sinh khối 10 và 11.

·        Hội đồng coi thi nghề phổ thông nhận ấn phẩm thi.

- Thứ Tư ngày 15/5/2019 (từ 7g30 – 9g00): Khối 11, 10 sinh hoạt kỹ năng (Đoàn trường, GVCN, Giám thị tổ GDCD phụ trách).

-Thứ Năm ngày 16/5/2019:

·        Từ 7g30 – 9g30: Khối 11, 10 sinh hoạt kỹ năng (Đoàn trường, GVCN, Giám thị tổ GDCD phụ trách).

·        8g30: Họp xét duyệt khối 11, 10. Sau xét duyệt GVCN nhập hạnh kiểm học sinh lên cổng thông tin điện tử.

- Thứ Sáu ngày 17/5/2019:

·        Từ 07g00 đến 08g00: Khối 12 kiểm tra nhanh môn Toán, Ngoại ngữ.

·        Họp Hội đồng coi thi nghề phổ thông.

- Thứ Bảy ngày 18/5/2019: Triển khai thi lý thuyết nghề phổ thông.

- Chủ nhật ngày 19/5/2019: Triển khai thi thực hành nghề phổ thông.

7. Tuần lễ từ 20/5 đến 25/5/2019:

- Thứ Hai ngày 20/5/2019:

·        Từ 07g00 đến 08g00: Khối 12 kiểm tra nhanh môn Văn, Toán.

·        GVCN khối 11 và 10 nhận phiếu điểm ghi nhận xét và dán vào Sổ liên lạc.

·        Các tổ bộ môn họp xét duyệt thi đua năm học 2018-2019. Nộp biên bản cho thư ký Hội đồng hạn chót 17g00 ngày 21/5/2019 (có thể gửi mail: tahuynhphuonglinh@gmail.com).

- Thứ Ba ngày 21/5/2019:

·        11g00: Hạn chót TTCM nộp đề luyện tập thi THPT Quốc gia năm 2019 cho BGH. Công bố danh sách giáo viên coi thi khối 12. Thông báo lịch thi, số báo danh và phòng thi cho học sinh khối 12 (Cô Huệ).

- Từ 21/5 đến 24/5/2019: Bộ phận giáo vụ chuẩn bị hồ sơ, giấy cho học sinh khối 12 thi, in và sao đề.

- Thứ Tư ngày 22/5/2019: GVCN khối 11, 10 gửi sổ liên lạc BGH ký.

- Thứ Năm ngày 23/5/2019:

·        Tổng kết năm học 2018-2019 tiết 1 và tiết 2 (trên sân).

·        13g30: Họp HĐTĐ (liên tịch mở rộng) xét thi đua năm học 2018-2019.

- Thứ Sáu ngày 24/5/2019 (8g00): Họp Ban lãnh đạo coi thi lớp 10 tại Trường Trần Đại Nghĩa.

- Thứ Bảy ngày 25/5/2019:

+ T07g30 đến 08g00: GVCN họp với BGH.

+ Từ 08g00 đến 10g00: GVCN họp  với CMHS.

+ 8g00: Ban lãnh đạo điểm thi lớp 10 họp với Ban chỉ đạo quận, huyện.

8. Tuần lễ từ 27/5 đến 01/6/2019:

Khối 12 luyện tập thi THPT Quốc gia năm 2019.  Lịch thi:

Ngày

Buổi

Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

Giờ kết thúc làm bài

27/5/2019

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

09 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

16 giờ 00

28/5/2019

SÁNG

Bài thi KHTN/KHXH

Lý/Sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

08 giờ 25

Hóa/Địa

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

09 giờ 25

Sinh/CD

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

10 giờ 25

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

15 giờ 30

- Thứ Tư ngày 29/5 và Thứ Năm ngày 30/5/2019: Học sinh khối 12 ôn tập tại nhà, giáo viên chấm bài.

- Thứ Năm ngày 30/5/2019 (15g00): Họp chi bộ.

- Thứ Sáu ngày 31/5/2019 (7g30): Ban lãnh đạo điểm thi lớp 10 họp bàn công việc của điểm thi, kiểm tra hồ sơ.

- Thứ Bảy ngày 01/6/2019 (7g30): Họp toàn thể cán bộ coi thi lớp 10 tại điểm thi.

- Chủ Nhật ngày 02/6 và Thứ Hai ngày 03/6/2019: Coi thi Tuyển sinh lớp 10 theo phân công của Sở.

- Thứ Năm ngày 20/6/2019: Họp chi bộ.

- Thứ Bảy ngày 22/6/2019: Lễ Tri ân và tiễn học sinh lớp 12 ra trường.

- Học sinh lớp 12 dự thi THPT Quốc gia Từ ngày 24/6 đến 27/6/2019

v    Trọng tâm công tác tháng 4/2019:

- GVBM khối 12 hoàn tất điểm số, nhập điểm lên cổng thông tin điện tử.

- GVCN khối 12 đánh giá xếp loại hạnh kiểm cho học sinh.

- Các Tổ bộ môn thống nhất kế hoạch, nội dung ôn tập:

·        Kiểm tra nhanh cho học sinh khối 12 các môn dự thi THPT Quốc gia theo từng tuần và Tổ Văn phân công giáo viên chấm bài kiểm tra nhanh theo lịch gửi về BGH.

·        Kiểm tra cuối HKII cho học sinh khối 12.

- Thực hiện phụ đạo cho học sinh yếu theo lịch chung của trường.

v    Trọng tâm công tác tháng 5/2019:

- GVBM khối 11 và 10 hoàn tất điểm số, đánh giá xếp loại hạnh kiểm cho học sinh.

- GVBM ôn tập luyện thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hà Hữu Thạch