Thứ sáu , ngày 21/6/2024 4:43:12
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
KẾ HOẠCH THÁNG
Cập nhật : 16:19 5/1/2021         Lượt xem : 3573
Kế hoạch tháng 01 năm 2021
Dự thảo
KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2021 
1. Tuần lễ từ 04/01 đến 09/01/2021: Học sinh 3 khối học bình thường theo thời khóa biểu của HKI.
- Từ 04/01 đến 09/01/2021:
·        Các tổ chuyên môn họp tổ đánh giá thi đua HKI năm học 2020-2021.
·       Đội tuyển thi học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 12 cấp thành phố bắt đầu học tại Thư viện.
-Thứ Hai ngày 04/01/2021:
·     GVBM toàn trường thực hiện kiểm dò bảng điểm bộ môn và bảng điểm tổng hợp, hạn chót phúc khảo lúc 11g00. Giáo viên chủ nhiệm nhận bảng điểm tổng hợp + dự kiến hạnh kiểm học sinh chuẩn bị họp xét duyệt học sinh.
·      Thông báo thời khóa biểu HKII năm học 2020-2021 trên trang web của trường và trang web thoikhoabieu vietschool để xem.
- Thứ Ba ngày 05/01/2021:
·      8g00: Họp xét duyệt học sinh 3 khối. Sau xét duyệt GVCN gửi toàn bộ hồ sơ của lớp có nhập hạnh kiểm học sinh cho Cô Đại và giáo viên bắt đầu vào điểm học bạ, GVCN hoàn tất việc nhận xét trong học bạ và hạn chót 17g00 thứ Ba ngày 12/01/2021.
Lưu ý: Khối trưởng chủ nhiệm 3 khối lên lịch kiểm tra chéo học bạ từ ngày 13/01 đến ngày 16/01/2021.
- Thứ Tư ngày 06/01/2021: Học vụ (Cô Đại)
·        in phiếu điểm, GVCN nhận về phê và dán sổ liên lạc học sinh.
·     thống kê danh sách học sinh có điểm dưới 5 các môn kiểm tra HKI: Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ, Văn, Địa (khối 12), Sinh (khối 12), GDCD (khối 12), Sử (khối 12), báo cáo BGH.
·        gửi bảng điểm tổng hợp HKI cả 3 khối cho BGH.
- Thứ Sáu ngày 08/01/2021 (8g00):
·        GVCN nộp sổ liên lạc cho BGH ký.
·        Đội tuyển thi học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 12 cấp thành phố họp với BGH tại Phòng Truyền thống.
- Thứ bảy ngày 09/01/2021: Họp CMHS 3 khối.
·        7g30: Họp Ban ĐD CMHS khối 12.
·        8g30: Họp CMHS 3 khối.
- BGH kiểm tra:
·        Bộ phận giáo vụ: Các loại sổ, hồ sơ kiểm tra HKI.
·        Kế toán, thủ quỹ: Sổ sách thu, chi; các chứng từ thu, chi; sổ theo dõi các loại quỹ; tiền tồn quỹ.
·        Tổ chức: Hồ sơ giáo viên tập sự.
·        CSVC: Hồ sơ tài sản nhà trường.
·        Văn thư: Hồ sơ công văn đến, công văn đi.
- Tổng kết thực hành kỹ năng sống.
- Chủ nhật ngày 10/01/2021: Dự thi học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 12 cấp thành phố.
2. Tuần lễ từ 11/01 đến 16/01/2021: Bắt đầu thực hiện TKB HKII năm học 2020-2021.
- Thứ Hai ngày 11/01/2021 (tiết 1): Sơ kết HKI.
- Thứ Sáu ngày 15/01/2021 (13g30): Họp Liên tịch đánh giá thi đua HKI năm học 2020-2021. 

3. Tuần lễ từ 18/01 đến 23/01/2021:  
- Họp Ban tổ chức Trại Xuân truyền thống của trường, chốt lại kế hoạch chuẩn bị cho Trại Xuân.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương trình qua sổ đầu bài, vở ghi của học sinh, lịch báo giảng, kế hoạch giảng dạy.
- Các câu lạc bộ báo cáo sơ kết HKI và nộp kế hoạch phương hướng của HKII.
- Thứ Sáu ngày 22/01/2021: Bắt đầu phụ đạo học sinh yếu (3 khối) các môn Toán, Lý, Hóa theo TKB phụ đạo. 

4. Tuần lễ từ 25/01 đến 30/01/2021:  
- Thứ Hai ngày 25/01/2021: Đón đoàn Thực tập sư phạm thực tập tại trường THPT Lê Quý Đôn từ 25/01 đến 02/5/2021. 

5. Tuần lễ từ 01/02 đến 06/02/2021:  
- Từ 01/02 đến 05/02/2021: Các tổ bộ môn nộp danh sách học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2020-2021 cho BGH, đăng ký trên cổng thông tin điện tử của Sở.
- Thứ Năm ngày 04/02/2020:
·        tiết 1+2: Tổng vệ sinh toàn trường (GVCN, bộ phận quản lý học sinh phụ trách).
·        8g00: Khối 10 mỗi lớp 02 học sinh học gói bánh chưng.
·        9g30: Họp Hội đồng Sư phạm Sơ kết HKI năm học 2020-2021.
·        13g00: Gói bánh chưng.
- Thứ Sáu ngày 05/02/2021: Trại xuân Truyền thống.
6. Tuần lễ từ 08/02 đến 14/02/2021: Nghỉ tết Nguyên đán. 

7. Tuần lễ từ 16/02 đến 20/02/2021:  
- Từ 15/02 đến 16/02/2021: Tiếp tục nghỉ tết Nguyên đán.
- Từ 17/02/2021: Bắt đầu đi học lại.
- Các tổ chuyên môn: Lên kế hoạch kiểm tra giữa HKII cho cả 3 khối.
- Tổ quản lý học sinh kiểm tra tác phong và nội quy của học sinh sau Tết.
- Bộ phận Giáo vụ, Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Nghề chuẩn bị hồ sơ kiểm tra chéo với các trường trong Cụm.
 
 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
Hà Hữu Thạch