Thứ sáu , ngày 21/6/2024 4:50:57
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
KẾ HOẠCH THÁNG
Cập nhật : 10:17 20/5/2021         Lượt xem : 3199
Kế hoạch tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2021

1. Tuần lễ từ 24/5 đến 29/5/2021:

- Thứ Ba ngày 25/5/2021:

·        8g00: Họp Liên tịch đánh giá thi đua HKII năm học 2020 – 2021.

·        16g30: chót GVBM vào học bạ khối 11, 10.

- Thứ Tư và thứ Năm (ngày 26/5 và 27/5/2021): Hạn chót GVCN kiểm tra chéo học bạ khối 11 và 10 (lần 1).

- Thứ Sáu ngày 28/5/2021:

·        Từ 7g00 – 9g00: Khối 12 luyện tập thi tốt nghiệp THPT môn Văn.

·        Từ 9g30 – 11g00: Khối 12 tổng kết, phát thưởng  tại lớp.

·        16g30: GVCN chốt học bạ khối 11 và 10.

- Thứ Bảy ngày 29/5/2021(từ 8g00 – 9g00): Khối 11 và 10 tổng kết năm học (Online).

2. Tuần lễ từ 31/5 đến 05/6/2021:

- Khối 12 tiếp tục thực hiện lịch luyện tập thi tốt nghiệp THPT trên phần mềm 789.vn như sau:

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

Thứ Sáu
28/5/2021

SÁNG

07g00 - 09g00

Văn

120 phút

Làm bài tại lớp

Thứ Năm
03/6/2021

SÁNG

07g30 - 09g00

Toán

90 phút

Làm bài trên
phần mềm 789.vn

Thứ Sáu
04/6/2021

SÁNG

07g30 - 08g20
08g25 - 09g15
09g20 - 10g10

Lý/Sử
Hóa/Địa
Sinh/Công dân

50 phút
50 phút
50 phút

Thứ Bảy
05/6/2021

SÁNG

07g30 - 08g30

Ngoại ngữ

60 phút

- Thứ Hai ngày 31/5/2021(dự kiến):

·      7g00: Ban lãnh đạo điểm thi lớp 10 họp với Ban chỉ đạo quận, huyện.

·        8g00: Ban lãnh đạo điểm thi lớp 10 họp bàn công việc của điểm thi, kiểm tra hồ sơ.

- Thứ Ba ngày 01/6/2021 (7g30): Họp toàn thể cán bộ coi thi lớp 10 tại điểm thi.

- Thứ Tư ngày 02/6 và thứ Năm ngày 03/6/2021: Coi thi Tuyển sinh lớp 10 theo phân công của Sở.

- Thứ Sáu ngày 04/6/2021: Thầy Khoa (PHT) thống kê điểm tổng hợp các môn luyện tập thi tốt nghiệp THPT trên phần mềm 789.vn.

3. Tuần lễ từ 07/6 đến 12/6/2021: Khối 12 đi học lại theo TKB ôn tập.

- Thứ Hai ngày 07/6/2021:

·        GVCN khối 12 thông báo kết quả luyện tập thi cho CMHS, đối với học sinh diện nguy cơ sẽ học lớp G7 và mời CMHS vào trao đổi bàn biện pháp hỗ trợ.

·        11g00: Hạn chót TTCM tổ Văn và Toán nộp đề KT nhanh cho BGH.

·        Hạn chót GVCN kiểm tra chéo học bạ khối 11 và 10 (lần 2).

- Thứ Ba ngày 08/6/2021 (11g00): Hạn chót TTCM tổ Lý/Sử, Hóa/Địa, Sinh/GDCD nộp đề KT nhanh cho BGH.

- Thứ Tư ngày 09/6/2021 (11g00): Hạn chót TTCM tổ Ngoại ngữ nộp đề KT nhanh cho BGH.

- Thứ Năm ngày 10/6/2021: Khối 12 bắt đầu thực hiện TKB đối với học sinh diện nguy cơ.

4. Tuần lễ từ 14/6 đến 19/6/2021:

- Khối 12 thực hiện lịch kiểm tra nhanh:

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

Thứ Hai
14/6/2021

CHIỀU

15g00

15g20 - 16g20

VĂN

60 phút

Thứ Ba
15/6/2021

CHIỀU

15g00

15g20 - 16g20

TOÁN

60 phút

Thứ Tư
16/6/2021

CHIỀU

15g00

15g20 - 16g50

TỔ HỢP MÔN

90 phút

Thứ Năm
17/6/2021

CHIỀU

13g15

13g30 - 14g30

NGOẠI NGỮ

60     hút

- Thứ Hai ngày 14/6/2021 (11g00): Hạn chót TTCM tổ Văn và Toán nộp đề KT nhanh cho BGH.

- Thứ Ba ngày 15/6/2021 (11g00): Hạn chót TTCM tổ Lý/Sử, Hóa/Địa, Sinh/GDCD nộp đề KT nhanh cho BGH.

- Thứ Tư ngày 16/6/2021 (11g00): Hạn chót TTCM tổ Ngoại ngữ nộp đề KT nhanh cho BGH.

- Tiếp tục thực hiện TKB đối với học sinh diện nguy cơ.

5. Tuần lễ từ 21/6 đến 26/6/2021:

- Khối 12 tiếp tục thực hiện lịch kiểm tra nhanh:

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

Thứ Hai
21/6/2021

CHIỀU

15g00

15g20 - 16g20

VĂN

60 phút

Thứ Ba
22/6/2021

CHIỀU

15g00

15g20 - 16g20

TOÁN

60 phút

Thứ Tư
23/6/2021

CHIỀU

15g00

15g20 - 16g50

TỔ HỢP MÔN

90 phút

Thứ Năm
24/6/2021

CHIỀU

13g15

13g30 - 14g30

NGOẠI NGỮ

60 phút

- Tiếp tục thực hiện TKB đối với học sinh diện nguy cơ.

6. Tuần lễ từ 28/6 đến 03/7/2021:

- Khối 12 tiếp tục thực hiện TKB ôn tập.

- Tiếp tục thực hiện TKB đối với học sinh diện nguy cơ.

7. Tuần lễ từ 05/7 đến 10/7/2021:

- Học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 06/7 đến 08/7/2021.

- Giáo viên coi thi THPT Quốc gia theo phân công của Sở.

- Thứ Hai ngày 05/7/2021: Bộ phận tuyển sinh khối 10 bắt đầu làm việc chuẩn bị hồ sơ, kế hoạch tuyển sinh lớp 10.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hà Hữu Thạch