Thứ hai , ngày 15/7/2024 3:48:7
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
KẾ HOẠCH THÁNG
Cập nhật : 10:22 5/3/2021         Lượt xem : 2999
Kế hoạch tháng 3 năm 2021
KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2021

1.Tuần lễ từ 01/3 đến 06/3/2021:

- Tuần thứ nhất của đợt TTSP.

- Học sinh khối 12 tiếp tục tự ôn luyện bài tập và kiến thức trên phần mềm 789.vn đối với các môn có thi tốt nghiệp THPT.

- Từ 01/3 đến 05/3/2021: Các tổ bộ môn lập danh sách học sinh tham dự Cuộc thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh (mở rộng) - Năm 2021, đăng ký trên cổng thông tin điện tử Sở và báo cáo BGH.

- Các Tổ Chuyên môn gửi báo cáo tổng hợp về hồ sơ, sổ sách của Tổ và của giáo viên cho BGH theo quy định (đánh giá quý 1 năm 2021).

- Bộ phận giáo vụ gửi BGH hồ sơ xét thi đua giáo viên Quý 1 năm 2021 theo Nghị quyết 03 (cô Đào).

2.Tuần lễ từ 08/3 đến 13/3/2021:

- Tuần lễ thứ 1 của tháng thi đua.

- Tuần thứ hai của đợt TTSP.

- Các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tập trung giữa học kỳ II.

- Tuần lễ học sinh khối 12 kiểm tra oline trên phần mềm 789.vn theo lịch sau:

THỨ HAI

08/3/2021

THỨ BA

09/3/2021

THỨ TƯ

10/3/2021

THỨ NĂM

11/3/2021

THỨ SÁU

12/3/2021

TOÁN

NGOẠI NGỮ

LÝ/SỬ

HÓA/ĐỊA

SINH/GDCD

- Từ ngày 10/3 đến 16/3/2021: Học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2020 -2021 học tại Thư viện.

- Từ ngày 08/3 đến 10/3/2021: GVBM nộp đề kiểm tra giữa HKII cho BGH (bằng file và văn bản, kèm đáp án và ma trận). Hạn chót 16g00 ngày 10/3/2021.

- Thứ Năm ngày 11/3/2021: TTCM nhận đề về biên soạn lại nộp BGH mỗi khối 2 đề (bằng file và văn bản, kèm đáp án và ma trận) hạn chót lúc 11g00 ngày 15/3/2021.

- Tổ Lý, Hoá, Sinh, Giáo vụ, Thư viện, Thiết bị hoàn tất hồ sơ sổ sách chuẩn bị cho việc kiểm tra chéo hồ sơ giáo vụ, thư viện, thiết bị, thí nghiệm giữa các trường trong Cụm.

- Từ 08/3 đến 13/3/2021: Các Tổ chuyên môn tiến hành họp xét thi đua Quý 1 năm 2021 theo Nghị quyết 03 (hạn chót gửi hồ sơ cho TKHĐ lúc 11g00 thứ Ba ngày 16/3/2021).

- Từ ngày 09/03 đến 13/3/2021: Bộ phận giáo vụ chuẩn bị hồ sơ, giấy cho học sinh kiểm tra giữa HKII, in và sao đề.

- Thứ Sáu ngày 12/3/2021: In phiếu cho học sinh tham dự Kỳ thi HSG cấp thành phố năm 2021 (C.Huệ).

-Thứ Bảy ngày 13/3/2021: Tư vấn hướng nghiệp học sinh khối 12 (lần 1).

3.Tuần lễ từ 15/3 đến 20/3/2021:

- Tuần lễ thứ 2 của tháng thi đua.

- Tuần thứ ba của đợt TTSP.

- Tuần lễ học sinh khối 12 kiểm tra giữa HKII trên lớp.

- Từ 15/3 đến 19/3/2021: Học sinh 3 khối kiểm tra giữa HKII trên lớp các môn: Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Tin học và các môn không kiểm tra tập trung.

- Công bố danh sách giáo viên và sinh viên thực tập Sư phạm coi kiểm tra giữa HKII.

- Thứ Hai ngày 15/3/2021:

·      11g00: Hạn chót TTCM nộp cho BGH mỗi khối 2 đề (bằng file và văn bản, kèm đáp án và ma trận).

·      Bộ phận Học vụ:

ü  gửi BGH phân công nhân viên nhận đề, đếm giấy kiểm tra cho học sinh (cô Đào).

ü  công bố SBD, phòng thi và thông tin lịch kiểm tra giữa HKII các môn tập trung cho từng học sinh (cô Huệ).

ü  gửi BGH phòng thi, số báo danh cho học sinh kiểm tra giữa HKII (Cô Đại).

- Thứ Ba ngày 16/3/2021 (8g00): Học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2020-2021 họp với BGH tại phòng Truyền thống của Trường.

- Thứ Tư ngày 17/3/2021: Học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2020-2021 có mặt tại Trường THPT Trưng Vương lúc 7g00.

- Thứ Năm ngày 18/3/2021 (14g00): Họp Liên tịch xét thi đua Quý 1 theo Nghị quyết 03.

- Thứ Sáu ngày 19/3/2021:

·      Tổ quản lý học sinh thống nhất với GVCN xếp loại hạnh kiểm cho học sinh. GVCN thu sổ liên lạc của học sinh.

·      19g00: Hạn chót học sinh nộp sản phẩm infograpic cho Đoàn trường.

4.Tuần lễ từ 22/3 đến 27/3/2021:

- Tuần lễ thứ 3 của tháng thi đua (kết thúc đợt thi đua vào ngày 26/3/2021).

- Tuần thứ tư của đợt TTSP.

- Khối 12 ôn tập kiểm tra cuối kỳ các môn: Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Tin học và các môn không thi tốt nghiệp THPT.

- Từ ngày 22/3 đến 23/3/2021:

·        Khối 12 học bình thường theo TKB.

·        Khối 11 và 10 kiểm tra tập trung giữa HKII theo lịch:

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN,

 THỜI GIAN

KHỐI

GHI CHÚ

Thứ Hai
22/3/2021

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

VĂN  :  90 phút

10

Các lớp khối D không kiểm tra môn Hóa 

09g30 - 10g15

HÓA  :  45 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 15g00

VĂN  :  90 phút

 11

15g30 - 16g15

HÓA  :  45 phút

Thứ Ba
23/3/2021

SÁNG

07g00

07g30 - 08g15

NN  :   45  phút

10

 

08g45 - 09g30

TOÁN :  45  phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

NN  :   45  phút

 11

 

14g45 - 15g30

TOÁN :  45  phút

- Thứ Tư ngày 24/3/2021: Bộ phận học vụ, thiết bị-thực hành thí nghiệm và thư viện nộp hồ sơ tự báo cáo cho BGH.

- Thứ Bảy ngày 27/3/2021:

·        Bộ phận giáo vụ báo cáo qua cổng thông tin điện tử số liệu và đăng ký dự thi nghề phổ thông (Cô Đại).

·        Bộ phận quản lý học sinh + Đoàn trường tổng kết tháng thi đua.

5. Tuần lễ từ 29/3 đến 03/4/2021:

- Tuần thứ năm của đợt TTSP.

- Tuần lễ học sinh khối 12 kiểm tra oline trên phần mềm 789.vn theo lịch sau:

 

THỨ HAI

29/3/2021

THỨ BA

30/3/2021

THỨ TƯ

31/3/2021

THỨ NĂM

01/4/2021

THỨ SÁU

02/4/2021

TOÁN

NGOẠI NGỮ

LÝ/SỬ

HÓA/ĐỊA

SINH/GDCD

 

- Thứ Hai ngày 29/3/2021: Đoàn trường tổng kết tháng thi đua kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

- Lịch nộp bài kiểm tra giữa HKII  (phòng giám thị) và phiếu điểm kiểm tra giữa HKII của học sinh khối 10 và 11 cho phòng Giáo vụ (Cô Đại) trước 17g00:

·        Thứ Hai ngày 29/3/2021: Môn Văn, Lý.

·        Thứ Ba ngày 30/3/2021: Môn Hóa, Ngoại ngữ, Toán.

- Từ ngày 29/3 đến 02/4/2021:

·        Học sinh đi thi Olympic được ôn tập tại Thư viện.

·        In thẻ dự thi Olympic (cô Huệ).

·        Khối 12 kiểm tra HKII trên lớp các môn: Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Tin học và các môn không đăng ký thi tốt nghiệp THPT, sửa bài, phúc khảo bài kiểm tra HKII trên lớp, hoàn tất tất cả các cột điểm của HKII công bố cho học sinh khối 12. Hạn chót nhập điểm lên cổng thông tin điện tử của Sở lúc 17g00 ngày thứ Hai 05/4/2021.

- Thứ Sáu ngày 02/4/2021 (8g00): Học sinh dự thi Olympic họp với BGH tại phòng Truyền thống.

- Thứ Bảy ngày 03/4/2021:

·        Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12(lần 2).

·        Học sinh dự thi Olympic tập trung tại Trường trước 6g00 để đi thi.

·        Từ 7g30 đến 8g30: BGH họp với Ban ĐD CMHS các lớp 12.

·        Từ 8g30 đến 10g00: GVCN họp với CMHS khối 12.

Lưu ý: Các Thầy, Cô coi thi có mặt tại địa điểm thi lúc 6g45 ngày 03/4/2021. Các giám khảo có mặt tại Hội đồng chấm thi lúc 13g00 ngày 03/4/2021 để làm nhiệm vụ chấm thi. Các giám thị và giám khảo đem theo giấy tờ tùy thân để có thể đối chiếu khi cần thiết.

·      Trước 17g00): Hạn chót GVBM khối 11 và 10 nhập điểm kiểm tra giữa HKII các môn không kiểm tra tập trung và các cột điểm theo quy định của tổ bộ môn lên cổng thông tin điện tử. 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hà Hữu Thạch