Thứ ba , ngày 28/11/2023 17:20:29
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Thông báo chung
Lịch trả hồ sơ, giấy chứng nhận TN tạm thời và phiếu điểm cho học sinh K12

 

CHÚ Ý: HS nhớ mang theo phiếu số 2 khi lấy phiếu điểm ĐH