Thứ năm , ngày 13/6/2024 2:51:47
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Thông báo chung
NỘI DUNG THI ĐUA CỦA GIÁO VIÊN TRONG THÁNG THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

 NỘI DUNG THI ĐUA CỦA GIÁO VIÊN TRONG THÁNG

THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

(Từ ngày 19/10/2015 – 15/11/2015)

 

 

  Trong giáo viên:

- Các tổ tổ chức thao giảng cấp cụm với các hình thức liên môn, chuyên đề… giáo viên thực hiện tiết tích cực đối với lớp mình dạy.

- Tất cả GV, CNV tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức “Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11”.

- Tất cả giáo viên tham gia chấn chỉnh tác phong và việc thực hiện nội quy của học sinh trong những giờ dạy.

- Tổ Văn tham gia chấm báo tường của học sinh ngày 11/11/2015, Chi đoàn giáo viên tham gia hỗ trợ đội trật tự học đường và an toàn giao thông, Chi đoàn GV + CLB văn nghệ tổ chức vòng thi xếp loại văn nghệ HS: vòng sơ khảo vào ngày 08/11, vòng chung kết vào ngày 15/11, vòng xếp loại vào ngày 20/11. Tổ TDTT tham gia, tổ chức, chấm thi kéo co, hội thao của học sinh, có sự hỗ trợ của Chi đoàn giáo viên.

- GV - CNV đi dạy và đi làm đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành sổ sách đúng thời gian.

- GV hoàn tất  việc vào điểm giữa học kỳ I vào ngày 26/10/2015.

- Chi đoàn giáo viên hướng dẫn các câu lạc bộ tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, báo cáo biểu diễn trên sân vào ngày 20/11/2015.

 

 

                                                                  TM. BCHCĐ

                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                              Lê Thị Khánh Hà