Thứ sáu , ngày 12/4/2024 17:38:53
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TIN TỨC » Thông báo
Cập nhật : 9:52 7/3/2023         Lượt xem : 1268
Lịch kiểm tra tập trung giữa HKII NH: 2022 - 2023

LỊCH KTTT GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022-2023  

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

KHỐI

15/3/2023

SÁNG

7g00

07g30 - 09g00

VĂN

90 phút

K11+K12

09g45 - 10g30

HOÁ/ĐỊA11

45 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 15g00

VĂN

90 phút

K10

15g45 - 16g30

ĐỊA

45 phút

16/3/2023

SÁNG

07g00

07g30 - 08g30

TOÁN

60 phút

K11+K12

09g15 - 10g00

NGOẠI NGỮ

45 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

TOÁN

45 phút

K10

15g00 - 15g45

NGOẠI NGỮ

45 phút

17/3/2023

SÁNG

7g00

07g30 - 8g15

45 phút

K11+K12

9g00 - 9g45

SINH  12

45 phút

 

*Lưu ý Học sinh:

- Mang theo bút chì, bút mực, thước, máy tính, gôm chì, compa.
- Mặc đồng phục học sinh của trường (không mặc đồng phục thể dục).
- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra đúng giờ quy định:
Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, học sinh đi trễ sẽ không được dự kiểm tra môn đó. 
Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...