Thứ tư , ngày 5/8/2020 0:15:50
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Hoạt động đoàn thanh niên
Liên hoan nhóm ca khúc "chú ve con"