Thứ hai , ngày 15/7/2024 2:42:59
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Hoạt động đoàn thanh niên
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NHIỆM KỲ 2013 - 2014

 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NHIỆM KỲ 2013 - 2014

           

            * Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2013 - 2014 diễn ra vào lúc 14 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2013.

            * Đại hội có mặt 75 đại biểu trên tổng số 75 đại biểu được triệu tập.

            * Khách mời gồm có:

                        Đ/c Trương Tấn Đạt - Ủy viên Thương vụ, Ban Thiếu nhi Trường học.

Đ/c Đỗ Thị Bích Duyên – Bí thư Chi bộ, quyền Hiệu trưởng nhà trường.

                        Đ/c Nguyễn Thị Mai Lan – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

* Đại hội đã bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, gồm các đồng chí:  

Đ/c Lê Minh Quân – CĐ 12A1 –  Trưởng ban.

Đ/c Trần Ngọc Uyên Thy – CĐ 11A5 – Thành viên

Đ/c Kim Anh Như – CĐ 10A4 – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết công nhận 75 đồng chí đủ tư cách Đại biểu, trong đó có:

+ 7 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm.

+ 67 đồng chí do các Chi đoàn bầu chọn

+ Có 0 đại biểu vắng mặt.

            * Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, gồm các đồng chí:

                        Đ/c Trần Lê Ngọc Hân – CĐ 12D2 – Nguyên Bí thư Đoàn trường nhiệm kì 2012-2013

                        Đ/c Võ Minh Thùy – CĐ 11D5

                        Đ/c Lê Ngọc Minh Anh – CĐ 11A5

                        Đ/c Nguyễn Hải Nguyên – CĐ 11A4

                        Đ/c Nguyễn Xuân Uyên – CĐ 10A9

            * Đoàn chủ tịch đã giới thiệu Tổ Thư ký, gồm các đồng chí:

                        Đ/c Lưu Thị Quỳnh Thư – CĐ 11D5

                        Đ/c Nguyễn Kim Oanh – CĐ 10D1

I. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI GỒM CÁC NỘI DUNG:

            1. Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012- 2013 do đồng chí Lê Ngọc Minh Anh trình bày.

            Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2013 với

                        100% ý kiến tán thành

0% không tán thành

0% ý kiến khác

2. Về phương hướng, nhiệm vụ chương trình hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014 do đồng chí Võ Minh Thùy trình bày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2013 – 2014 với

100 % ý kiến tán thành

0 % không tán thành

0 % ý kiến khác

3. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012 - 2013 do đồng chí Trần Lê Ngọc Hân trình bày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bản kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2013 với

100 % ý kiến tán thành

0 % không tán thành

0 % ý kiến khác.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NHIỆM KỲ 2013 - 2014:

            Bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2013 - 2014:

            - Đại hội quyết định số lượng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2014 gồm 11 đồng chí.

            - Danh sách ứng cử, đề cử được Đại hội thông qua gồm 13 đồng chí (họ tên, xếp theo A, B, C tên gọi)

            - Đại hội biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề nghị gồm:

                        Đ/c Thái Ngọc Thảo Vy – CĐ 12A6 – Trưởng ban

                        Đ/c Ngô Trường Hoàng An – CĐ 12A1 – Thành viên

 Trưởng ban là đồng chí Thái Ngọc Thảo Vy và uỷ viên là các đồng chí ..

            - Tình hình bầu cử:

                        + Số phiếu phát ra: ...

                        + Số phiếu thu vào: ...

                        + Số phiếu hợp lệ: ...

                        + Số phiếu không hợp lệ: ...

            - Kết quả bầu cử do ban kiểm phiếu công bố: ... (họ tên, xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp)

            - Căn cứ Điều lệ Đoàn, những đồng chí sau trúng cử Ban chấp hành khoá ... nhiệm kỳ 2013 - 2014 (họ tên, thứ tự số phiếu bầu)

III. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VỚI ... ĐẠI BIỂU (ĐOÀN VIÊN) TÁN THÀNH VÀ ... ĐẠI BIỂU (ĐOÀN VIÊN) KHÔNG TÁN THÀNH

(Nghị quyết đính kèm)

 

ĐẠI HỘI BẾ MẠC HỒI .. GIỜ, NGÀY .. THÁNG .. NĂM 2013

 

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH