Thứ sáu , ngày 21/6/2024 5:38:51
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Đoàn trường - CLB » CLB Võ tự vệ
Cập nhật : 17:27 6/11/2016         Lượt xem : 6262
Kế hoạch hoạt động CLB Võ tự vệ

CLB sinh hoạt với mục đích rèn luyện đạo đức, sức khỏe, nhằm phát triển con người toàn diện, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.


 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CÂU LẠC BỘ VÕ TỰ VỆ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CLB VÕ TỰ VỆ

NĂM HỌC 2016-2017

 

I.         MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

-       CLB sinh hoạt với mục đích rèn luyện đạo đức, sức khỏe, nhằm phát triển con người toàn diện, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.

-        Rèn luyện khả năng tự vệ bản thân, bảo vệ người yếu, lẽ phải, tạo thói quen giúp đỡ mọi người.

-        Rèn luyện tính kiên trì nhẫn nại, lòng khoan dung với mọi người xung quanh, có cách hành xử đúng đắn trong cuộc sống.

-       Thực hiện các hoạt động phát triển CLB nhằm nâng cao công tác phong trào và đóng góp các hoạt động của nhà trường.

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

1.     Giáo viên phụ trách CLB:  thầy Nguyễn Xuân Thiện                                                                                           

2.     Hoạt động: bắt đầu hoạt động từ ngày 15/07/2016

-   1 tuần 2 buổi phụ thuộc vào lịch học chính, lịch học thêm, học tăng tiết , phụ đạo của học sinh, các hoạt động khác của nhà trường.

-   Tháng 12 tổ chức ngoại khóa kỉ niệm ngày thành lập quận đội nhận dân Việt Nam.

-   Mỗi học kì sẽ tổ chức 1 giải thi đấu.

-   Tham gia diễn trong các hoạt động của nhà trường nếu có yêu cầu như : Lễ khai giảng, giỗ Tổ, ngày thành lập Đoàn, “Ngày hội quốc phòng toàn dân”, các hoạt động giao lưu ngoại khóa…

3.     Khó khăn: 

-   Không có buổi cố định trong tuần dành riêng để tạo điều kiện cho học sinh tham gia

-   Không có tiêu chí đánh giá,quy định cụ thể và quyền lợi cho học sinh khi tham gia sinh hoạt.

-   Không có kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu.

III.  ĐỀ XUẤT

-       Khắc phục khó khăn.

 

Tp.HCM  ngày 10 tháng 8  năm 2016       

Ý kiến BGH                                                      GV phụ trách CLB   

 

 

                                                                          Nguyễn Xuân Thiện