Thứ sáu , ngày 12/4/2024 18:11:52
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Đoàn trường - CLB » CLB Sáng tạo trẻ
Cập nhật : 19:1 4/11/2016         Lượt xem : 2121
[Thông báo] V/v tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 2 học sinh (gọi là dự án tập thể).

 


TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

         CLB SÁNG TẠO TRẺ

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cuộc thi Khoa học Kỹ thuật (KHKT)

 

I. MỤC ĐÍCH

1. Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;

2. Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; chọn lọc, tìm kiếm những dự án tiêu biểu, có khả năng ứng dụng tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2016 – 2017 cấp Thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

   -     Học sinh đang học THPT Lê Quý Đôn có xếp loại hạnh kiểm và học lực từ loại khá trở lên.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

-     Cuộc thi KHKT cấp trường: Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra thứ bảy ngày 5/11/2016.

-     Cuộc thi KHKT cấp Thành phố: hạn chót nộp hồ sơ dự thi ngày 2/12/2016.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 

            1. Nội dung:                                              

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 2 học sinh (gọi là dự án tập thể).

2. Hình thức dự thi:

Người dự thi nộp về cho Ban tổ chức:

- Báo cáo thực hiện dự án:

+ Tên và nội dung cơ bản của dự án, người thực hiện và hướng dẫn dự án, nguyên nhân chọn lựa dự án, thời gian, địa điểm thực hiện dự án;

+ Mô tả quá trình thực hiện dự án: lựa chọn đề tài; lập kế hoạch thực hiện; thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin; trình bày kết quả;

+ Mô tả sản phẩm kết quả của dự án: các kết quả nghiên cứu, khảo sát trong xã hội hay các giải pháp kỹ thuật, mô hình, sản phẩm thiết bị …;

+ Nêu các kinh nghiệm rút ra được, các vấn đề tồn tại sau khi thực hiện dự án.

    -  Sản phẩm của dự án (nếu có).

3. Tiêu chí đánh giá:

a) Dự án khoa học

- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

b) Dự án kĩ thuật

- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

V. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO

-          Ban Giám Hiệu: Thầy Hà Hữu Thạch, Cô Đồng Thị Kim Thủy.

-          Phụ trách chuyên môn: BGH + Tổ trưởng chuyên môn các Tổ.

                                                                                                                                                                                                                                      TP. Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 10 năm 2016


                                                                                       Duyệt của BGH