Thứ ba , ngày 21/5/2024 23:6:28
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Đoàn trường - CLB » CLB Nhiếp ảnh
Cập nhật : 21:37 6/11/2016         Lượt xem : 4107
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB NHIẾP ẢNH NH: 2015 - 2016

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB NHIẾP ẢNH THÁNG 12/2015

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

1

6/12

Phòng 11D, Trường THPT Lê Quý Đôn

Thực hành chỉnh sửa hình ảnh và tổng kết hoạt động học kỳ 1

Nghỉ ôn thi học kỳ 2

2

19-23/12

Đà Nẵng

Thực hành chụp ảnh phong cảnh và đường phố trong chuyến đi ngoại khóa

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB NHIẾP ẢNH THÁNG 1/2016

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

1

3/1

Phòng 11D, Trường THPT Lê Quý Đôn

Gặp mặt và phổ biến hoạt động cho học kỳ 2

2

10/1

Phòng 11D, Trường THPT Lê Quý Đôn

Sinh hoạt chuyên đề “chụp ảnh macro”

3

17/1

Thảo cầm viên

Thực hành chuyên đề “chụp ảnh macro”

4

24/1

Phòng 11D, Trường THPT Lê Quý Đôn

Sinh hoạt chuyên đề “phơi sáng”

5

31/1

Phà Thủ Thiêm

Thực hành phơi sáng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB NHIẾP ẢNH THÁNG 2/2016

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Nghỉ tết

1

21/2

Phòng 11D, Trường THPT Lê Quý Đôn

Gặp mặt đầu năm

2

28/2

Phòng 11D, Trường THPT Lê Quý Đôn

Sinh hoạt chuyên đề “Ánh sáng trong nhiếp ảnh”

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB NHIẾP ẢNH THÁNG 3/2016

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

1

6/3

Trường THPT Lê Quý Đôn

Thực hành “ánh sáng trong nhiếp ảnh”

2

13/3

Phòng 11D, Trường THPT Lê Quý Đôn

Sinh hoạt chuyên đề “chụp ảnh sự kiện”

3

26/3

Sân trường

Thực hành chụp ảnh sự kiện nhân ngày thành lập Đoàn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB NHIẾP ẢNH THÁNG 4/2016

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

1

03/04

Phòng 11D, Trường THPT Lê Quý Đôn

Phổ biến kế hoạch chụp ảnh kỷ yếu

2

10/04

Phòng 11D, Trường THPT Lê Quý Đôn

Chuẩn bị cho các hoạt động cuối năm

Chuẩn bị thi học kỳ 2

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB NHIẾP ẢNH THÁNG 5/2016

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chụp ảnh tổng kết và ảnh kỷ yếu cho các lớp