Thứ ba , ngày 21/5/2024 23:37:15
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Đoàn trường - CLB » CLB Võ tự vệ
Cập nhật : 21:37 6/11/2016         Lượt xem : 4638
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CLB VÕ TỰ VỆ NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CLB VÕ TỰ VỆ

NĂM HỌC 2015-2016

 

I.              MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

-         CLB sinh hoạt với mục đích rèn luyện đạo đức, sức khỏe, nhằm phát triển con người toàn diện, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.

-          Rèn luyện khả năng tự vệ bản thân, bảo vệ người yếu, lẽ phải, tạo thói quen giúp đỡ mọi người.

-          Rèn luyện tính kiên trì nhẫn nại, lòng khoan dung với mọi người xung quanh, có cách hành xử đúng đắn trong cuộc sống.

-         Thực hiện các hoạt động phát triển CLB nhằm nâng cao công tác phong trào và đóng góp các hoạt động của nhà trường.

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG             

2.                               Hoạt động: bắt đầu hoạt động từ ngày 1/07/2015

-         1 tuần 2 buổi phụ thuộc vào lịch học chính, lịch học thêm, học tang tiết , phụ đạo của học sinh, các hoạt động khác của nhà trường.

-         Tháng 12 tổ chức ngoại khóa.

-         Mỗi học kì sẽ tổ chức 1 giải thi đấu.

-         Tham gia diễn trong các hoạt động của nhà trường nếu có yêu cầu như : lễ khai giảng, giỗ Tổ, ngày thành lập Đoàn, “Ngày hội quốc phòng toàn dân”, các hoạt động giao lưu ngoại khóa…

3.                           Khó khăn: 

-         Không có buổi cố định trong tuần dành riêng để tạo điều kiện cho học sinh tham gia ( không thể đủ số lượng để sinh hoạt)

-         Không có tiêu chí đánh giá,quy định cụ thể và quyền lợi cho học sinh khi tham gia sinh hoạt ( học sinh hôm nào thich thì tham, không thích thì nghĩ ).

-         Không có kinh phí hoạt động, giáo viên nhận hỗ trợ không đều phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

III.  ĐỀ XUẤT

-         Khắc phục khó khăn.

                       Tp.HCM  ngày 20 tháng 7 năm 2015        

          Ý kiến BGH                        GV phụ trách CLB