Thứ ba , ngày 12/12/2023 4:52:26
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Đoàn trường - CLB » CLB Sáng tác Lá Sóng
Cập nhật : 21:37 6/11/2016         Lượt xem : 7232
Kế hoạch hoạt động CLB Sáng tác Lá Sóng NH: 2016 - 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CLB SÁNG TÁC LÁ SÓNG NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng

Nội dung

Ghi chú

8, 9

Tựu trường

-      Lập trang mạng xã hội riêng cho Câu lạc bộ để các thành viên có thể cập nhật tin tức, phân công công việc và nhận nhiệm vụ cũng như giao lưu với tất cả các bạn học sinh khác trong trường.

-      Ra mắt câu lạc bộ theo kế hoạch của Nhà trường.

-      Tập hợp danh sách học sinh đăng kí tham gia câu lạc bộ.

-      Kì sinh hoạt đầu tiên vào 13h30 ngày 10/9/2016:

     o   Kết nạp thành viên

     o   Bầu ban điều hành

     o   Giao lưu với những nhân vật cũ của câu lạc bộ.

o   Thảo luận về chủ điểm sáng tác của tháng 8, 9: Tựu trường.

 

 

10

Hương thầm

-      Sinh hoạt lúc 13h30 ngày 8/10/2016

-      Nhận xét một tháng hoạt động của câu lạc bộ, kịp thời động viên phát huy những ưu điểm, nhắc nhở khắc phục những thiếu sót, bất cập.

-      Trao đổi, chia sẻ các sáng tác mới. Chọn lọc những tác phẩm xuất sắc, khen thưởng, khích lệ.

-      Thảo luận về chủ điểm sáng tác của tháng 10: Hương thầm nhằm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Sáng tác, sưu tầm thơ, văn, truyện, tranh vẽ, bài hát… về những người phụ nữ Việt Nam.

 

 

11

Thầm lặng những chuyến đò

-      Phát động cuộc thi sáng tác toàn trường với đề tài: mái trường, thầy cô, bè bạn… (thông báo đến các lớp, lập hội đồng thẩm định, dự trù kinh phí)

-      Sinh hoạt lúc 13h30 ngày 12/11/2016

-      Nhận xét một tháng hoạt động của câu lạc bộ.

-      Giao lưu với các cựu học sinh trường Lê Quý Đôn yêu thích sáng tác thơ văn, âm nhạc, hội hoạ…

-      Trao đổi, chia sẻ sáng tác mới và kinh nghiệm sáng tác

-      Thảo luận về chủ điểm sáng tác của tháng 11: Thầm lặng những chuyến đò

-      Lập ban biên tập cho tập san của Câu lạc bộ, tập hợp những sáng tác tốt.

 

 

 

12, 1

Xuân xôn xao

-      Sinh hoạt lúc 13h30 ngày 31/12/2016

-      Giao lưu với khách mời ……………..

-      Nhận xét một tháng hoạt động của câu lạc bộ.

-      Trao đổi, chia sẻ các sáng tác mới. Chọn lọc những tác phẩm xuất sắc, khen thưởng, khích lệ.

-      Thảo luận về chủ điểm sáng tác của tháng 1: Xuân xôn xao

-      Khen thưởng cho các thành viên hoạt động tích cực, hiệu quả từ đầu năm đến hết tháng 12/2016

 

 

2

Tuổi hồng thơ ngây

-      Sinh hoạt lúc 13h30 ngày 11/2/2017

-      Nhận xét một tháng hoạt động của câu lạc bộ.

-      Trao đổi, chia sẻ các sáng tác mới. Chọn lọc những tác phẩm xuất sắc, khen thưởng, khích lệ.

-      Thảo luận về chủ điểm sáng tác của tháng 2: Tuổi hồng thơ ngây

 

 

3

Một nửa yêu thương

-      Phát hành tập san của câu lạc bộ

-      Sinh hoạt lúc 13h30 ngày 11/3/2017

-      Giao lưu với khách mời…………………………..

-      Nhận xét một tháng hoạt động của câu lạc bộ.

-      Trao đổi, chia sẻ các sáng tác mới. Chọn lọc những tác phẩm xuất sắc, khen thưởng, khích lệ.

-      Thảo luận về chủ điểm sáng tác của tháng 3: Một nửa yêu thương

 

 

4

Hạ cuồi

-      Sinh hoạt lúc 13h30 ngày 8/4/2017

-      Nhận xét một tháng hoạt động của câu lạc bộ.

-      Rút kinh nghiệm về việc phát hành tập san đầu tiên

-      Trao đổi, chia sẻ các sáng tác mới. Chọn lọc những tác phẩm xuất sắc, khen thưởng, khích lệ.

-      Thảo luận về chủ điểm sáng tác của tháng 4: Hạ cuối

 

 

5

-      Sinh hoạt lúc 13h30 ngày 13/5/2017

-      Tổng kết một năm hoạt động của câu lạc bộ.

-      Rút kinh nghiệm cho hoạt động năm học sau.

-      Khen thưởng cho các thành viên hoạt động tích cực, hiệu quả suốt một năm, những “tác giả” xuất sắc…

 

 

Duyệt của BGH                                                  Câu lạc bộ Sáng tác Lá Sóng