Thứ ba , ngày 21/5/2024 23:27:49
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TUYỂN DỤNG
Cập nhật : 21:1 21/8/2022         Lượt xem : 1234
Kết quả dự thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

File thứ 1

1. KẾT QUẢ DỰ THI VÒNG 1

File thứ 2 

2. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2

File thứ 3

Các thông tin khác
1