Thứ ba , ngày 21/5/2024 23:22:50
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TUYỂN DỤNG
Cập nhật : 11:25 1/7/2023         Lượt xem : 987
Kết quả dự thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024


1. KẾT QUẢ DỰ THI VÒNG 1

 File thứ 1: Kết quả dự thi vòng 1


2. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2

 File thứ 2: Danh sách dự thi vòng 2

Các thông tin khác
1