Thứ sáu , ngày 26/2/2021 11:8:26
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 15:37 10/10/2020         Lượt xem : 944
Lịch kiểm tra giữa HKI NH: 2020 - 2021

 

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

KHỐI

GHI CHÚ

Thứ Hai
12/10/2020

SÁNG

06g45

07g00 - 08g30

VĂN

 90 phút

K10 + K11

Môn Hóa 
khối D không 
kiểm tra

9g00 - 09g45

HÓA

45 phút

CHIỀU

13g00

13g15 - 14g45

VĂN

90 phút

K12

 

15g15 - 16g00

HÓA/ĐỊA

45 phút

16g15 - 17g00

SINH/GDCD

45 phút

Thứ Ba
13/10/2020

SÁNG

06g45

07g00 - 07g45

TOÁN

45 phút

K10 + K11

Môn Lý 
khối D không 
kiểm tra

08g15 - 09g00

NN

45 phút

09g30 - 10g15

45 phút

CHIỀU

13g00

13g15 - 14g15

TOÁN

60 phút

K12

Môn Lý 
khối D không 
kiểm tra

14g45 - 15g30

NN

45 phút

16g00 - 16g45

45 phút

    *Lưu ý Học sinh:

- Mang theo bút chì, bút mực, thước, máy tính, gôm chì, compa.                                               

- Mặc đồng phục học sinh (không mặc đồng phục thể dục).

  Sáng thứ Hai, nữ mặc áo dài.

Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra đúng giờ quy định:

+ Khối 10+11  : 6g45

+ Khối 12        : 13g00

Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, học sinh đi trễ sẽ không được dự kiểm tra môn đó.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9