Chủ nhật , ngày 26/1/2020 12:25:51
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Thư viện nhà trường » Danh mục sách
Cập nhật : 15:47 27/12/2019         Lượt xem : 49
Tổng hợp Danh mục sách tham khảo theo chủ đề

 

DANH MỤC SÁCH TỔNG HỢP

STT

TÊN SÁCH

XEM

GHI CHÚ

1.     

DANH MỤC SÁCH NGHIỆP VỤ

TẢI VỀ

 

2.     

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO CÁC BỘ MÔN

TẢI VỀ

 

3.     

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO THEO CHỦ ĐỀ

TẢI VỀ

 

4.     

DANH MỤC SÁCH KHO ĐỌC VÀ SÁCH NGOẠI VĂN

TẢI VỀ