Thứ tư , ngày 22/5/2024 0:15:34
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Thư viện nhà trường » Hoạt động thư viện
Cập nhật : 15:8 27/12/2019         Lượt xem : 2883
Biên bản thành lập mạng lưới Cộng tác viên Thư viện

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                                                                               *************
                                                                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2019.
 
 
BIÊN BẢN

 THÀNH LẬP MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN THƯ VIỆN

Tôi tên: NGUYỄN THỊ THIÊN NHI.

Phụ trách: Thư viện Trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN.

Lúc 7 giờ 10 phút, với sự hiện diện 30 em học sinh đại diện cho 30 lớp ( K.10 + K.11 ) mỗi lớp đại diện một em học sinh tham gia.

K.10: 15 lớp

K.11: 15 lớp

Địa điểm họp: tại Thư Viện.

Nội dung:

-         Thành lập mạng lưới cán sự Thư Viện 2 khối ( K.10 + K.11 )

-         Công việc của CSTV:

1/ Trực thư viện (1 tuần/ 1 lần/ 20 phút vào giờ ra chơi).

2/ Giúp thư viện kiểm kê sách cuối năm.

3/ Giúp thư viện kiểm tra phiếu mượn sách của học sinh, để nhắc nhở trả sách đúng hạn cho Thư viện.

4/ Làm thẻ thư viện cho lớp, hướng dẫn cho các bạn học sinh đến Thư viện.

5/ Thông báo những hoạt động của thư viện đến lớp.

6/ Hỗ trợ Thủ thư làm các nghiệp vụ về sách.

-   Quyền lợi CSTV: được ưu tiên mượn sách nhiều, không cần xuất trình thẻ, được miễn lao động. 

 Danh sách mạng lưới CSTV:

KHỐI 10:

1.      Lớp 10A1: Kiều Đoàn Kim Nhung – Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

2.      Lớp 10A2: Lý Xuân Khôi Nguyên

3.      Lớp 10A3: Đặng Thị Thanh Trúc

4.      Lớp 10A4: Nguyễn Khánh Ngân

5.      Lớp 10A5: Đào Phương Anh

6.      Lớp 10A6: Nguyễn Phúc Thịnh

7.      Lớp 10A7: Huỳnh Gia Hân

8.      Lớp 10A8: Hồ Nguyễn Tâm Anh

9.      Lớp 10A9: Vũ Huỳnh Hương Vi

10. Lớp 10A10: Nguyễn Hữu Xuân Bách

11. Lớp 10B1: Bùi Vương Tâm Anh – Phạm Khánh Linh – Phạm Minh Phương

12. Lớp 10B2: Lê Thạch Sơn Mi

13. Lớp 10D1: Trần Minh Anh

14. Lớp 10D2: Nguyễn Trần Hạ My

15. Lớp 10N: Phan Yến Nhi – Vũ Ngọc Minh Anh

KHỐI 11:

1.      Lớp 11A1: Nguyễn Quốc Huy

2.      Lớp 11A2: Lê Gia Bảo

3.      Lớp 11A3: Võ Ngọc Thủy

4.      Lớp 11A4: Quách Tuấn Kiệt

5.      Lớp 11A5: Huỳnh Thị Kim Trang

6.      Lớp 11A6: Nguyễn Thái Ngọc Trân – Trần Gia Nghi

7.      Lớp 11A7: Nguyễn Trần Kim Anh

8.      Lớp 11A8: Nguyễn Thị Vân Trúc

9.      Lớp 11A9: Đặng Ngọc Diễm Uyên

10. Lớp 11N  : Trần Minh Quang

11. Lớp 11B1: Trần Thanh Minh Thư

12. Lớp 11B2: Lại Vân Khánh

13. Lớp 11D1: Nguyễn Diệu An

14. Lớp 11D2: Hồ Ngọc Song Thư

15. Lớp 11D3: Nguyễn Lê Khánh Chi

 
 
 
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                         Phụ trách thư viện