Thứ tư , ngày 21/4/2021 20:21:5
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Nội dung công khai

 Ngày 18-4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho Trường THPT Lê Quý Đôn. Từ năm học 2011-2012, Trường THPT Lê Quý Đôn đã xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình tự đánh giá dựa theo bộ tiêu chuẩn đánh giá kiểm định chất lượng của Bộ GD-ĐT. Sau hơn một năm làm việc tích cực trên tinh thần vừa thực hiện vừa học hỏi, đầu năm học 2013-2014, trường đã đăng ký để được kiểm định chất lượng và được đoàn đánh giá ngoài của Sở GD-ĐT TP.HCM công nhận đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 - cấp độ cao nhất - với kết quả 107/108 chỉ số (đạt tỷ lệ 99%) và 35/36 tiêu chí (đạt tỷ lệ 97%).

1 2