Thứ bảy , ngày 22/2/2020 22:44:36
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Hình ảnh