Thứ ba , ngày 9/8/2022 8:36:6
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Thông báo

Hiện nay, Thư viện đang chuẩn bị mua sách theo công văn Sở (đính kèm công văn Sở bên dưới ), quý Thầy Cô và học sinh nào có nhu cầu mua sách xin mời lên Thư viện để đăng kí.