Thứ ba , ngày 9/8/2022 8:47:11
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Hình ảnh