Thứ sáu , ngày 21/6/2024 4:41:32
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
CLB Văn nghệ

Vẫn trên tinh thần như mọi năm, hoạt động của CLB Văn nghệ luôn bám sát theo chương trình hoạt động cả năm của nhà trường, vì hầu hết các chương trình hay hoạt động ngoại khoá trên sân luôn có ít nhất 1 tiết mục tham gia của CLB Văn nghệ.