Thứ sáu , ngày 21/6/2024 4:24:55
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TIN TỨC » Thông báo
Cập nhật : 8:22 4/12/2023         Lượt xem : 1701
Lịch kiểm tra HKI năm học 2023 - 2024

 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2023-2024 

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

KHỐI

THỜI LƯỢNG

Thứ Hai
11/12/2023

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

Văn

10+12

90 phút

09g45 - 10g30

Sử

10

45 phút

09g45 - 10g35

Lý/Sử

12

50 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 15g00

Văn

11

90 phút

15g45 - 16g30

Sử

45 phút

Thứ Tư
13/12/2023

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

Toán

10+12

90 phút

09g45 - 10g30

Hoá/Địa

10

45 phút

09g45 - 10g35

Hoá/Địa

12

50 phút

CHIỀU

13g00

13g30 -15g00

Toán

11

90 phút

15g45 - 16g30

Hoá/Địa

45 phút

Thứ Sáu
15/12/2023

SÁNG

07g00

07g30 - 08g30

NN

10+12

60 phút

09g15 - 10g00

Lý/Sinh/
GDKTPL

10

45 phút

09g15 - 10g05

Sinh/CD

12

50 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

NN

11

60 phút

15g00 - 15g45

Lý/Sinh/
GDKTPL

45 phút

*Lưu ý Học sinh:

- Mang theo bút chì, bút mực, thước, máy tính, gôm chì, compa.
- Mặc đồng phục học sinh của trường (không mặc đồng phục thể dục).
- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra đúng giờ quy định:
Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, học sinh đi trễ sẽ không được dự kiểm tra môn đó.