Thứ năm , ngày 13/6/2024 0:20:29
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Chuyên môn - Nghiệp vụ » Tổ Địa Lý
Cập nhật : 11:1 8/12/2022         Lượt xem : 9236
Giới thiệu tổ Địa Lý

 

STT

Họ và tên

Năm vào ngành

Trình độ Chuyên Môn

Chức vụ

1

Lê Thị Nga

 

2002

Thạc sĩ

Tổ trưởng chuyên môn

2

Nguyễn Thị Túy Thơ

2009

Cử nhân

Tổ trưởng công đoàn

3

Đào Minh Sang

2015

Cử nhân

Giáo viên

 

 

HÌNH ẢNH THÀNH VIÊN 

Các thành viên của Tổ Địa Lý năm học 2019 – 2020


Cô Lê Thị Nga

 

Cô Nguyễn Thị Túy Thơ

 Cô Đào Minh Sang

Thầy Phạm Hưng Thịnh


MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ ĐỊA LÝ

 

  

 

 

 


MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC: 2019 - 2020

     HỌC SINH 10A3 TRẢI NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY BIBICA MIỀN ĐÔNG-BÌNH DƯƠNG 

HỌC SINH 10A5 TRẢI NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY BIBICA MIỀN ĐÔNG-BÌNH DƯƠNG

HỌC SINH 10A8 TRẢI NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY BIBICA MIỀN ĐÔNG-BÌNH DƯƠNG

HỌC SINH 10N  TRẢI NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY BIBICA MIỀN ĐÔNG-BÌNH DƯƠNG

         HỌC SINH 10N TRẢI NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY BIBICA MIỀN ĐÔNG-BÌNH DƯƠNG 

HỌC SINH TRẢI NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY YAKULT-BÌNH DƯƠNG 

HỌC SINH THAM QUAN VÀ HỌC TẬP TẠI NHÀ MÁY YAKULT – BÌNH DƯƠNG 

MỘT NGÀY LÀM CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHÀ MÁY BIBICA MIỀN ĐÔNG- BÌNH DƯƠNG

Olympic 30/4/2019 môn Địa khối 10  

 Olympic 30/4/2019 môn Địa khối 11

 ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12