Chủ nhật , ngày 24/9/2023 6:22:59
Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028
VĂN BẢN » Văn bản nhà nước
Cập nhật : 10:23 8/4/2023         Lượt xem : 350
Nghị định 111 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

 

 

 

Các thông tin khác
1 2