Thứ bảy , ngày 25/9/2021 6:59:30
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 21:57 29/8/2021         Lượt xem : 1181
Group ZALO đăng nhập vào từng lớp dành cho Phụ huynh lớp 10

Phụ huynh đăng nhập zalo lớp

Tham gia group PHỤ HUYNH HỌC SINH của lớp và GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

năm học 2021-2022

 

LỚP

HỌ TÊN GV

GROUP ZALO CHỦ NHIỆM

10AB1

Nguyễn Thị Hiếu

https://zalo.me/g/soziog397

10AB2

Nguyễn Tố Quyên

https://zalo.me/g/tontsp076

10AB3

Nguyễn Thị Chí Hiếu

https://zalo.me/g/lztely444

10A1 (A1)

Chu Thị Thu Hiền

https://zalo.me/g/hmuwmk449

10A2 (A1)

Nguyễn Thị Thu Thủy

https://zalo.me/g/fvxzej555

10A3 (A1)

Lợi Minh Trang

 https://zalo.me/g/eurvpg606

10A4 (A1)

Nguyễn Thanh Hiếu

https://zalo.me/g/vdaysw054

10A5 (A1)

Nguyễn Thị Ngọc Yến

https://zalo.me/g/kmewna408

10D1

Nguyễn Lệ Sa

https://zalo.me/g/gvapdr261

10D2

Tăng Thị Như Hoa

https://zalo.me/g/dvibyu474

10D3

Đặng Thị Sinh

https://zalo.me/g/skasnq334

10D4

Trương Thị Ngoan

https://zalo.me/g/pwnwcy082

10D5

Lê Tú Anh

https://zalo.me/g/amgiha599

 

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
sexhay