Thứ ba , ngày 17/5/2022 5:33:33
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 10:25 20/8/2021         Lượt xem : 1221
Thông báo V/v cập nhật thông tin học sinh khối 11,12 - năm học 2021-2022

HỌC SINH CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀO ĐƯỜNG LINK ĐÍNH KÈM THEO ĐÚNG LỚP MỚI CỦA MÌNH TRƯỚC NGÀY 23/8/2021 (THỨ HAI)


KHỐI 11

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E9DBHeA6ng1Wtn1Qguj2i7FaW2tEV12S/edit#gid=567334058

KHỐI 12

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l0jPGxBDSlnYnr6j7cI0pRUZZ7olBPA9/edit#gid=179696521

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...