Thứ ba , ngày 21/5/2024 23:0:13
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TRA CỨU » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 10:43 25/3/2021         Lượt xem : 2244
Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 Cấp thành phố năm học 2020-2021

DANH SÁCH

HỌC SINH ĐẠT GIẢI  KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2020-2021 

STT

Lớp

Họ

Tên

Môn

Giải

1

12A5

Trần Tú

Hảo

Địa lý

Ba

2

12D1

Nguyễn Lê Thuận

An

Địa lý

Ba

3

12D2

Huỳnh Bảo Minh

Duyên

Địa lý

Nhất

4

12D2

Lý Gia

Hân

Địa lý

Ba

5

12D2

Nguyễn Minh

Phú

Địa lý

Nhất

6

12D4

Nguyễn Phan Hồng

Ngọc

Địa lý

Ba

7

12D2

Bùi Tuấn

Nghĩa

Địa lý

Nhì

8

12B1

Huỳnh Hữu

Huy

Hóa học

Ba

9

12B1

Nguyễn Thanh

Thuận

Hóa học

Ba

10

12A1

Nguyễn Văn Thành

Trung

Lịch sử

Ba

11

12D4

Tô Tuấn

Kiệt

Lịch sử

Nhì

12

12B1

Phạm Nguyễn Khánh

Linh

Ngữ văn

Ba

13

12D3

Nguyễn Ngọc Minh

Châu

Ngữ văn

Nhì

14

12D3

Nguyễn Thanh

Thảo

Ngữ văn

Nhì

15

12D4

Nguyễn Thụy Kiều

Giang

Ngữ văn

Nhì

16

12D4

Đinh Thị Thanh

Tuyền

Ngữ văn

Ba

17

12B1

Vũ Thy

Anh

Sinh học

Ba

18

12B1

Hà Mai

Phương

Sinh học

Ba

19

12B1

Phạm Triệu Thanh

Trúc

Sinh học

Nhất

20

12A1

Trần Đình Kiến

Quốc

Tiếng Anh

Ba

21

12A3

Phạm Quang

Khang

Tiếng Anh

Nhất

22

12A3

Trần Đăng

Khôi

Tiếng Anh

Nhất

23

12A4

Nguyễn Anh

Minh

Tiếng Anh

Ba

24

12A5

Trần Lê Hồng

Ngọc

Tiếng Anh

Nhì

25

12D1

Đặng Nguyễn Minh

Thư

Tiếng Anh

Nhì

26

12D3

Nguyễn Tường

Bách

Tiếng Anh

Nhất

27

12A3

Nguyễn Lâm Nhật

Minh

Tiếng Anh

Nhì

28

12D5

Huỳnh Ngọc Phương

Chi

Tiếng Nhật

Nhì

29

12D5

Nguyễn Hoàng Lê

Khanh

Tiếng Nhật

Nhì

30

12D5

Hà Vĩ

Lâm

Tiếng Nhật

Ba

31

12D5

Nguyễn Lê Mai

Linh

Tiếng Nhật

Nhất

32

12D5

Nguyễn Thu

Loan

Tiếng Nhật

Ba

33

12D5

Lý Linh

Nghi

Tiếng Nhật

Ba

34

12D5

Trần Thiên Bảo

Ngọc

Tiếng Nhật

Ba

35

12D5

Châu Mỹ

Uyên

Tiếng Nhật

Ba

36

12D5

Nguyễn Nguyên

Huy

Tiếng Nhật

Ba

37

12A4

Dương Phúc Nhã

Đình

Vật lý

Ba

38

12A4

Vũ Minh

Đức

Vật lý

Ba

39

12A4

Nguyễn Bảo

Giang

Vật lý

Ba