Thứ bảy , ngày 16/1/2021 0:2:15
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 11:27 11/9/2020         Lượt xem : 297
Thông báo đã có kết quả phúc khảo điểm bài thi Tốt nghiệp năm 2020

Đã có kết quả phúc khảo điểm bài thi Tốt nghiệp năm 2020.

- Các học sinh (có nộp đơn PK) vào trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem kết quả(trang web quanly thi của Bộ Giáo dục và tạo bằng tài khoản cá nhân của thí sinh).

- Thời gian nhận GCN TN tạm thời và GCN kết quả thi mới (chỉ dành cho những học sinh có sự thay đổi về điểm): Thứ Ba ngày 15/09/2020.

- Khi đến nhận học sinh đem theo GCN Tốt nghiệp tạm thời và GCN kết quả thi đã nhận trước đó