Thứ sáu , ngày 26/2/2021 10:11:28
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 11:12 21/5/2020         Lượt xem : 403
Lịch kiểm tra giữa HKII Khối 12

 
NGÀY
BUỔI
GIỜ CÓ MẶT
THỜI GIAN LÀM BÀI
MÔN THỜI GIAN
Thứ Bảy
23/5/2020
SÁNG
07g00
07g30 - 08g15
Lý/Sử: 45 phút
08g45 - 10g15
Văn : 90 phút
Thứ Hai
25/5/2020
SÁNG
07g00
07g30 - 08g15
Hóa/Địa:45 phút
08g45 - 09g45
Toán :   60 phút
Thứ Ba
26/5/2020
SÁNG
07g00
07g30 - 08g15
Sinh/CD:45 phút
08g45 - 09g30
NN   :   45 phút
*Lưu ý Học sinh:
- Mang theo bút chì, bút mực, thước, máy tính, gôm chì, compa.
- Mặc đồng phục học sinh (không mặc đồng phục thể dục)
Sáng thứ Hai, nữ mặc áo dài.
- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra đúng giờ quy định.
- Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, học sinh đi trễ sẽ
không được dự kiểm tra môn đó.

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9