Thứ ba , ngày 24/11/2020 7:30:22
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 9:49 29/2/2020         Lượt xem : 11845
Thực hiện cập nhật thông tin Giáo viên và Học sinh
Đối với các trường THPT:

- Học sinh truy cập trang capnhatdulieu.hcm.edu.vn;

- CBQL, giáo viên truy cập trang quanly.hcm.edu.vn;

- CBQL, giáo viên và học sinh thực hiện việc cập nhật, khai báo các thông tin có liên quan trước khi đến trường. Có thể sử dụng các thiết bị di động, máy tính tại gia đình để cập nhật thông tin;

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN

(capnhatdulieu.hcm.edu.vnquanly.hcm.edu.vn)

Cập nhật thông tin:

- Học sinh cập truy cập trang capnhatdulieu.hcm.edu.vn, đăng nhập hệ thống với Tên đăng nhập và Mật khẩu được trường cung cấp. (file đính kèm)

- CBQL, giáo viên truy cập trang quanly.hcm.edu.vn, nhập Tên đăng nhập, nhập Mật khẩu, chọn cấp đơn vị là Trường, chọn cấp quản lý, chọn Tên trường.

- CBQL, giáo viên và học sinh thực hiện như sau:

+ Kiểm tra, rà soát các thông tin trong mục I. Nếu có thông tin nào chưa chính xác, người dùng liên hệ nhà trường để điều chỉnh.

+ Cập nhật thông tin vào mục II và trả lời các câu hỏi vào mục III.

MẪU CẬP NHẬT THÔNG TIN

TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU HỌC SINH