Thứ hai , ngày 25/5/2020 8:8:36
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 10:22 31/12/2019         Lượt xem : 482
Lịch kiểm tra tập trung HKI NH: 2019 - 2020

 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2019-2020 

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

KHỐI

Thứ Năm
12/12/2019

SÁNG

07g00

07g30 - 08g20

HÓA/ĐỊA

50 phút

K12

08g50 - 10g50

VĂN

120 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

ĐỊA

  45 phút

K10 + K11

14g45 - 16g15

VĂN

 90 phút

Thứ Sáu
13/12/2019

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

TOÁN

90 phút

K12

09g30 - 10g20

LÝ/SỬ

50 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

SINH

45 phút

K10 + K11

14g45 - 15g30

SỬ

45 phút

Thứ Hai
16/12/2019

SÁNG

07g00

07g30 - 08g20

SINH/GDCD

50 phút

K12

08g50 - 09g50

ANH/NHẬT

60 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 15g00

TOÁN

90 phút

K10 + K11

15g30 - 16g15

45 phút

Thứ Ba
17/12/2019

SÁNG

07g00

07g30 - 08g15

HÓA

45 phút

K10+K11

08g45 - 09g30

ANH

45 phút

08g45 - 09g45

NHẬT

60 phút

*Lưu ý Học sinh:

 

 

 

 

 

 

- Mang theo bút chì, bút mực, thước, máy tính, gôm chì, compa.

- Mặc đồng phục học sinh (không mặc đồng phục thể dục), sáng thứ Hai nữ mặc áo dài.

- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra đúng giờ quy định:

- Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, học sinh đi trễ sẽ không được dự kiểm tra môn đó.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Hiệu trưởng

 

 

 

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8