Chủ nhật , ngày 5/7/2020 19:35:14
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 14:50 26/12/2019         Lượt xem : 500
Lịch kiểm tra tập trung giữa HKI NH: 2019 - 2020

 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2019-2020

     

 

 

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

KHỐI

GHI CHÚ

Thứ Hai
14/10/2019

SÁNG

06g45

07g00 - 08g30

VĂN

 90 phút

K10 + K11

Môn Hóa
khối D không
kiểm tra

9g00 - 09g45

HÓA

45 phút

CHIỀU

13g00

13g15 - 14g45

VĂN

90 phút

K12

 

15g15 - 16g00

HÓA/ĐỊA

45 phút

 

16g15 - 17g00

SINH/GDCD

45 phút

 

Thứ Ba
15/10/2019

SÁNG

06g45

07g00 - 07g45

TOÁN

45 phút

K10 + K11

Môn Lý
khối D không
kiểm tra

08g15 - 09g00

NN

45 phút

09g30 - 10g15

45 phút

CHIỀU

13g00

13g15 - 14g15

TOÁN

60 phút

K12

 

14g45 - 15g30

NN

45 phút

 

16g00 - 16g45

45 phút

 

*Lưu ý Học sinh:

 

- Mang theo bút chì, bút mực, thước, máy tính, gôm chì, compa.

 

- Mặc đồng phục học sinh (không mặc đồng phục thể dục).

 

- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra đúng giờ quy định:

 

          + Khối 10+11  : 6g45

 

          + Khối 12        : 13g00 

 

- Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, học sinh đi trễ sẽ không được dự kiểm tra môn đó.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 
     

    Hiệu trưởng

 

 

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8