Thứ ba , ngày 11/8/2020 10:14:2
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tài Nguyên » Vật lý
Cập nhật : 14:59 16/9/2019         Lượt xem : 372
Tổng hợp đề thi học kỳ môn Lý 03 khối năm học 2018-2019

 

 

 

Đề thi HKI

K10

 

 

 

 

Đề thi HKI

 K11

 

 

 

 

Đề thi HKI

K12

 

 

 

 

Đề thi HKII

 K10

 

 

 

 

Đề thi HKII

K11

 

 

 

 

Đề thi HKII

K12