Chủ nhật , ngày 29/3/2020 1:9:58
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 15:4 13/8/2019         Lượt xem : 354
Lịch khám sức khỏe cho HS năm học 2019 - 2020

 

STT

Khối

Ngày Khám

Thời Gian

Sổ khám

Các lớp

Số lớp khám

 

1

12

Thứ 4, 14/08/2019

Sáng

từ 7h 30'

Tiếp tục sử dụng sổ cũ NH 2018-2019

12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5, 12A6, 12B1

7

 

Chiều

từ 13h 30'

12B2, 12D1, 12D2, 12D3, 12D4, 12D5

6

 

2

10

Thứ 5, 15/08/2019

Sáng

từ 7h 30'

Cấp sổ mới miễn phí

10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6, 10A7, 10A8

8

 

Chiều

từ 13h 30'

10A9, 10A10, 10B1, 10B2, 10D1, 10D2, 10N

7

 

3

11

Thứ 6, 16/08/2019

Sáng

từ 7h 30'

Tiếp tục sử dụng sổ cũ NH 2018-2019

11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A5, 11A6, 11A7, 11A8

8

 

Chiều

từ 13h 30'

11A9, 11B1, 11B2, 11D1, 11D2, 11D3, 11N

7

 

Đồng phục đi học hoặc thể dục. Các lớp khám theo sự điều động của giám thị. Đề nghị tất cả học sinh có mặt đầy đủ, trường hợp vắng sẽ trừ vào điểm hạnh kiểm.

 

           

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05/08/2019

 

   

Ban Giám Hiệu

   

Phòng y tế

 
   

(Đã ký)

   

(Đã ký)

 
                     

 

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7