Thứ sáu , ngày 25/9/2020 20:49:34
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 14:18 16/7/2019         Lượt xem : 468
Thông báo Lịch trả hồ sơ, phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và phiếu điểm ĐH cho HS K12 mới tốt nghiệp

 THÔNG BÁO

LỊCH TRẢ HỒ SƠ, PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

VÀ PHIẾU ĐIỂM ĐH CHO HỌC SINH KHỐI 12 MỚI TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC: 2018 – 2019

Ngày

Thời gian

Lớp trả hồ sơ

Thứ 4
Ngày 17/07/2019

Sáng

Từ 08g00 -> 11g30'

12A1; 12A2;12A3

Chiều

Từ 13g30' -> 16g

12A4; 12A5;12A6

Thứ 5
Ngày 18/07/2019

Sáng

Từ 08g00 -> 11g30'

12A7;12B1;12B2;

Chiều

Từ 13g30' -> 16g

12D1;12D2;12D3

Thứ 6
Ngày 19/07/2019

Sáng

Từ 08g00 -> 11g30'

12D4;12D5

       


LƯU Ý:                             

     - Học sinh khi nhận hồ sơ, giấy CNTN tạm thời, phiếu báo điểm Đại học nhớ mang theo CMND
và phiếu số 2                          
     - Trường hợp cha hoặc mẹ nhận hồ sơ thay cho học sinh thì phải có đủ CMND và hộ khẩu.                                                
     -  Đề nghị học sinh nghiêm túc thực hiện đúng lịch trả hồ sơ.
                             
                                                                        TP. HCM, Ngày 16  tháng 07 năm 2019
                                                                                             Hiệu Trưởng
                                                                                                (đã ký)       
                                   
 
 
                                                                                                                              Hà Hữu Thạch 
Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8