Thứ tư , ngày 3/3/2021 6:19:39
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
KẾ HOẠCH THÁNG
Cập nhật : 16:51 11/2/2019         Lượt xem : 1976
KẾ HOẠCH THÁNG 02 VÀ THÁNG 3 NĂM 2019
 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

 

Dự thảo

KẾ HOẠCH THÁNG 02 VÀ THÁNG 3 NĂM 2019

1.Tuần lễ từ 28/01 đến 10/02/2019: Nghỉ tết Nguyên đán.

2.Tuần lễ từ 11/02 đến 16/02/2019:

- Đón đoàn TTSP về thực tập tại trường THPT Lê Quý Đôn từ 11/02 đến 21/4/2019 gồm 26 sinh viên thuộc 11 bộ môn và lĩnh vực quản lý giáo dục.

- Ngày 11/02/2019: Phát động tháng thi đua “Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3”.

- GVCN cho học sinh thảo luận các tiêu chuẩn thi đua, đăng ký tiết học tốt, chuẩn bị cho các tiết học tích cực.

- Đoàn trường + Chi đoàn GV + Tổ Thể dục lên kế hoạch cho các hoạt động phong trào trong học sinh và giáo viên.

- Chủ tịch công đoàn, TTCM lên lịch dự giờ các tiết học tích cực.

- BGH dự giờ giáo viên, thăm lớp theo kế hoạch (cô Huệ lên lịch cho BGH dự giờ).

- BCH Công đoàn lên kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Các tổ chuyên môn: Lên kế hoạch kiểm tra giữa HKII cho cả 3 khối gồm các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Địa, GDCD, Ngoại ngữ.

 Lưu ý: Khối 12 và môn GDCD kiểm tra giữa HKII trên lớp.

- Tiếp tục thực hiện chương trình phụ đạo theo lịch.

- Tổ quản lý học sinh kiểm tra tác phong và nội quy của học sinh sau Tết.

- Bộ phận Giáo vụ, Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Nghề chuẩn bị hồ sơ kiểm tra chéo với các trường trong Cụm.

3.Tuần lễ từ 18/02 đến 23/02/2019:

- Tuần lễ thứ 1 của tháng thi đua.

- Tuần thứ hai của đợt TTSP.

- Các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tập trung giữa học kỳ II.

- Họp tổ CM:

·      Thống nhất nội dung ra đề kiểm tra giữa học kỳ II cả 3 khối;

·     Thống nhất nội dung ra đề kiểm tra học kỳ II cho khối 12 đối với các môn học sinh không thi THPT Quốc gia (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD).

·      Ra đề đánh giá năng lực cho học sinh khối 12: Gồm 1 bài thi 120 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút

Nội dung

Số câu

Thứ tự câu

Phần 1: Ngôn ngữ

 1.1.Tiếng Việt

20

1-40

 1.2.Tiếng Anh/Tiếng Nhật

20

Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu

 2.1.Toán học

10

41-70

 2.2.Tư duy logic

10

 2.3.Phân tích số liệu

10

Phần 3: Giải quyết vấn đề

 3.1. Hoá học

10

71-120

 3.2. Vật lý

10

 3.3.Sinh học

10

 3.4.Địa lý

10

 3.5.Lịch sử

10

 

·      Kế hoạch luyện thi, ôn tập, kiểm tra nhanh buổi sáng cho khối 12.

·      Rút kinh nghiệm công tác giảng dạy (hoàn tất các tiết học tích cực) bàn biện pháp tiếp theo để hoàn tất nhiệm vụ năm học của tổ.

·      Tiếp tục thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đã đăng ký với BGH.

·      Lên kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động và chuyên đề giáo viên theo kế hoạch năm học (thông báo trên bản tin của tổ).

4.Tuần lễ từ 25/02 đến 02/3/2019:

- Tuần lễ thứ 2 của tháng thi đua.

- Tuần thứ ba của đợt TTSP.

- BGH kiểm tra việc thực hiện Trường học kết nối của Tổ chuyên môn.

- Bộ phận giáo vụ gửi BGH phòng thi, số báo danh cho học sinh kiểm tra giữa HKII (Cô Đại).

- Công bố danh sách giáo viên và sinh viên thực tập Sư phạm coi kiểm tra giữa HKII.

- Tổ Lý, Hoá, Sinh, Giáo vụ, Thư viện, Thiết bị hoàn tất hồ sơ sổ sách chuẩn bị cho việc kiểm tra chéo hồ sơ giáo vụ, thư viện, thiết bị, thí nghiệm giữa các trường trong Cụm.

- Thứ Hai ngày 25/02/2019 (11g00): Hạn chót TTCM nộp cho BGH đề kiểm tra đánh giá năng lực cho học sinh khối 12.

- Từ 25/02 đến 02/3/2019: Các tổ bộ môn lập danh sách học sinh tham dự Kỳ thi Olmpic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh lần 5 (mở rộng) năm 2019, đăng ký trên cổng thông tin điện tử Sở và báo cáo BGH.

- Từ 25/02 đến 27/02/2019: GVBM nộp đề kiểm tra giữa HKII cho BGH.

- Từ ngày 26/02 – 05/3/2019: Học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2018-2019 học tại Thư viện.

- Thứ Tư ngày 27/02/2019 (11g00): Hạn chót GVBM nộp đề kiểm tra giữa HKII cho BGH và đồng thời TTCM nhận đề từ BGH về tổng hợp.

- Thứ Sáu ngày 01/3/2019 (13g30): Khối 12 thực hiện Bài thi đánh giá năng lực (thời gian làm bài 150 phút tại lớp, Giáo sinh TTSP coi thi).

5.Tuần lễ từ 04/3 đến 09/3/2019:

- Tuần lễ thứ 3 của tháng thi đua.

- Tuần thứ tư của đợt TTSP.

- Thứ Hai ngày 04/3/2019:

·        8g00: Học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2018-2019 họp với BGH tại phòng Truyền thống của Trường.

·        11g00: Hạn chót TTCM nộp đề kiểm tra giữa HKII cho BGH bằng file và văn bản (có kèm ma trận đề và đáp án).

- Từ ngày 05/03 đến 08/3/2019: Bộ phận giáo vụ chuẩn bị hồ sơ, giấy cho học sinh kiểm tra giữa HKII, công bố phòng thi, số báo danh, in và sao đề.

- Thứ Ba ngày 05/3/2019: Học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2018-2019 có mặt tại địa điểm thi lúc 7g00. Dự kiến:

·        Các môn Lý, Hóa, Sinh, Tin: thi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

·        Các môn Văn, Toán: thi tại Trường THPT Trưng Vương.

·        Các môn Sử, Địa, Ngoại ngữ: thi tại trường THPT Bùi Thị Xuân.

- Thứ sáu ngày 08/3/2019: Ngoại khóa chào mừng 8/3.

6.Tuần lễ từ 11/3 đến 16/3/2019:

- Tuần lễ thứ 4 của tháng thi đua.

- Tuần thứ năm của đợt TTSP.

- Khối 12 ôn tập kiểm tra cuối kỳ các môn: Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Tin học.

- Thứ Hai ngày 11/3/2019: GVCN 3 khối thu sổ liên lạc của học sinh.

- Từ ngày 12/3 đến 13/3/2019:

·        Khối 12 học bình thường theo TKB và tiếp tục kiểm tra giữa HKII trên lớp.

·        Khối 11 và 10 kiểm tra tập trung giữa HKII theo lịch:

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN,

 THỜI GIAN

KHỐI

GHI CHÚ

Thứ Ba
12/3/2019

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

VĂN  :  90 phút

10

 

09g30 - 10g15

LÝ   :   45  phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 15g00

VĂN  :  90 phút

 11

 

15g30 - 16g15

LÝ   :  45 phút

Thứ Tư
13/3/2019

SÁNG

07g00

07g30 - 08g15

HÓA  :  45 phút

10

 

08g45 - 09g30

NN  :   45  phút

10g00 - 10g45

TOÁN :  45  phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

HÓA  :  45 phút

 11

 

14g45 - 15g30

NN  :   45  phút

16g00 - 16g45

TOÁN :   45  phút

- Thứ Sáu ngày 15/3/2019: Từ 13g30 đến 15g30 tập huấn cho giáo viên sử dụng phần mềm 789.vn cho học sinh kiểm tra trên máy tính và trên smartphone.

- Ngày 17/3/2019: Vòng sơ kết thi thời trang giấy.

7. Tuần lễ từ 18/3 đến 23/3/2019:

- Tuần lễ thứ 5 của tháng thi đua (kết thúc đợt thi đua vào ngày 19/3/2019).

- Tuần thứ sáu của đợt TTSP.

- Từ ngày 18/3 đến 23/3/2019:

   + Khối 12 kiểm tra các môn: Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Tin học.

   + Ôn tập kiểm tra các môn không đăng ký thi THPT Quốc gia.

- Thứ Hai ngày 18/3/2019: các lớp nộp Tập San + videoclip cho Đoàn trường.

- Thứ Ba ngày 19/3/2019: Tổ Văn chấm tập san + videoclip của các lớp.

- Thứ Tư ngày 20/3/2019: Bộ phận quản lý học sinh + Đoàn trường tổng kết tháng thi đua.

- Lịch nộp bài kiểm tra giữa HKII  (phòng giám thị) và phiếu điểm kiểm tra giữa HKII của học sinh khối 10 và 11 cho phòng Giáo vụ (Cô Đại) trước 17g00:

·        Thứ Ba ngày 19/3/2019: Môn Văn, Lý.

·        Thứ Tư ngày 20/3/2019: Môn Hóa, Anh/Nhật, Toán.

Lưu ý:  Thứ Tư ngày 20/3/2019 (trước 17g00): Hạn chót GVBM nhập điểm kiểm tra giữa HKII các môn không kiểm tra tập trung lên cổng thông tin điện tử.

- Thứ Sáu ngày 22/3/2019: Từ 13g30 đến 15g00 học sinh khối 12 sử dụng phần mềm 789.vn làm bài trên máy tính hoặc trên smartphone môn Toán và môn Ngoại ngữ.

- Thứ Bảy ngày 23/3/2019:

·        Đoàn trường tổ chức lễ miting kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và tổng kết tháng thi đua.

·        Báo cáo tổng kết Dự án “Con đường di sản” của các Tổ chuyên môn: Sử, Địa, Văn, ngoại ngữ.

2. Tuần lễ từ 25/3 đến 30/3/2019:

- Tuần thứ bảy của đợt TTSP.

- Từ 25/3 đến 30/3/2019: Khối 12 kiểm tra trên lớp các môn không đăng ký thi THPT Quốc gia.

- Thứ Tư ngày 27/3/2019 (11g00): Hạn chót phúc khảo bài kiểm tra giữa HKII (khối 10 + 11).

- Thứ Sáu ngày 30/3/2019 (15g00): Họp chi bộ.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hà Hữu Thạch