Thứ sáu , ngày 18/9/2020 17:10:53
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Nội dung công khai » Công khai CSVC
Cập nhật : 9:25 18/9/2018         Lượt xem : 2957
QUY CHẾ Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường THPT Lê Quý Đôn

 QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường THPT Lê Quý Đôn

(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ- ……ngày    /../ 20.. của Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn)

Các thông tin khác
1