Thứ hai , ngày 11/12/2023 15:45:5
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
CÔNG KHAI » Công khai CSVC
Cập nhật : 9:25 18/9/2018         Lượt xem : 5302
QUY CHẾ Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường THPT Lê Quý Đôn

 QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường THPT Lê Quý Đôn

(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ- ……ngày    /../ 20.. của Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn)

Các thông tin khác
1 2 3 4