Thứ sáu , ngày 12/4/2024 17:25:21
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TRA CỨU » Khen thưởng
Cập nhật : 9:3 15/3/2018         Lượt xem : 4376
Danh sách học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 12 cấp TP NH 2017-2018

 

DANH SÁCH

HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2017-2018

STT

MÔN

HỌ

TÊN

LỚP

GIẢI

1

Toán

Trần Đăng

Khoa

12A1

Ba

2

Vật lý

Lý Bích

Ngọc

12A1

Nhất

3

Vật lý

Đoàn Nguyễn Quốc

Huy

12A1

Nhì

4

Vật lý

Cái Hoàng

Phúc

12A3

Ba

5

Hóa học

Tô Ngọc Diễm

Kiều

12B

Ba

6

Hóa học

Vũ Trần Minh

Uyên

12B

Ba

7

Sinh học

Phạm Thế

An

12B

Nhất

8

Sinh học

Trần Thanh

Bình

12B

Nhì

9

Sinh học

Cao Minh

Hoàng

12B

Nhì

10

Sinh học

Nguyễn Hoài

Niệm

12A1

Ba

11

Ngữ văn

Trần Thy Khánh

Quỳnh

12D2

Nhì

12

Ngữ văn

Nguyễn Huỳnh Bảo

Tâm

12DA2

Ba

13

Ngữ văn

Phan Hoài

Yến

12D3

Ba

14

Địa lý

Huỳnh Đặng Khánh

Ngọc

12D1

Nhì

15

Địa lý

Đào Thụy Hoàng

Yến

12DA2

Nhì

16

Địa lý

Nguyễn Liêu Quang

Minh

12D3

Ba

17

Tiếng Anh

Nguyễn Anh

Thi

12D1

Nhất

18

Tiếng Anh

Nguyễn Hoàng Minh

Anh

12DA2

Nhất

19

Tiếng Anh

Đỗ Hoàng

Quân

12D4

Nhì

20

Tiếng Anh

Phan Trung

Kiên

12A2

Nhì

21

Tiếng Anh

Nguyễn Khắc

Hào

12A4

Ba

22

Tiếng Anh

Trần Khánh

Linh

12AB1

Ba

23

Tiếng Nhật

Đinh Như

Quỳnh

12N

Nhất

24

Tiếng Nhật

Đàm Trúc

Giang

12N

Nhất

25

Tiếng Nhật

Nguyễn Đình

Khải

12N

Nhì

26

Tiếng Nhật

Lê Nguyễn Bảo

Châu

12N

Nhì

27

Tiếng Nhật

Phạm Đỗ Gia

Quỳnh

12N

Ba

28

Tiếng Nhật

Đoàn Minh

Ánh

12N

Ba

29

Tiếng Nhật

Lã Thu

Hằng

12N

Ba