Thứ năm , ngày 13/8/2020 12:4:54
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tra cứu » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 9:26 1/6/2017         Lượt xem : 955
Đáp án luyện tập thi thử THPT Quốc Gia lần 2 môn Sinh

 

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

81

C

C

C

A

A

C

A

D

A

C

C

D

82

A

B

A

C

D

D

D

C

D

D

C

A

83

A

B

B

A

B

D

B

A

C

A

B

D

84

A

A

B

D

B

A

B

A

A

A

A

C

85

A

A

A

C

A

A

A

A

A

D

C

A

86

A

C

C

B

A

D

A

C

B

C

A

A

87

A

B

C

B

C

A

C

A

B

A

D

A

88

D

A

D

B

B

A

B

D

A

A

C

A

89

A

C

D

C

A

D

A

C

D

A

A

D

90

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

B

A

91

A

D

D

C

C

A

C

C

C

A

B

A

92

B

C

B

C

A

A

A

A

C

D

D

B

93

B

B

B

A

A

C

C

B

B

C

A

C

94

A

B

A

B

A

A

C

A

D

A

D

D

95

C

B

A

B

D

D

A

C

A

A

C

A

96

C

C

C

A

A

C

B

B