Thứ năm , ngày 13/8/2020 11:51:55
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tra cứu » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 15:3 11/5/2017         Lượt xem : 1813
Đáp án kiểm tra nhanh môn Anh văn ngày 08-05-2017

Mã Đề

110

Mã Đề

292

Mã Đề

766

Mã Đề

954

Câu 1

D

Câu 1

A

Câu 1

B

Câu 1

A

Câu 2

A

Câu 2

B

Câu 2

D

Câu 2

D

Câu 3

B

Câu 3

A

Câu 3

D

Câu 3

B

Câu 4

B

Câu 4

C

Câu 4

D

Câu 4

B

Câu 5

A

Câu 5

D

Câu 5

C

Câu 5

D

Câu 6

B

Câu 6

B

Câu 6

B

Câu 6

A

Câu 7

B

Câu 7

B

Câu 7

B

Câu 7

C

Câu 8

B

Câu 8

D

Câu 8

C

Câu 8

D

Câu 9

D

Câu 9

C

Câu 9

C

Câu 9

A

Câu 10

A

Câu 10

C

Câu 10

D

Câu 10

A

Câu 11

A

Câu 11

D

Câu 11

C

Câu 11

C

Câu 12

D

Câu 12

B

Câu 12

A

Câu 12

D

Câu 13

B

Câu 13

D

Câu 13

D

Câu 13

A

Câu 14

B

Câu 14

A

Câu 14

B

Câu 14

D

Câu 15

D

Câu 15

D

Câu 15

A

Câu 15

A

Câu 16

B

Câu 16

A

Câu 16

B

Câu 16

A

Câu 17

C

Câu 17

B

Câu 17

D

Câu 17

B

Câu 18

D

Câu 18

B

Câu 18

A

Câu 18

D

Câu 19

C

Câu 19

A

Câu 19

C

Câu 19

A

Câu 20

B

Câu 20

A

Câu 20

D

Câu 20

B

Câu 21

D

Câu 21

B

Câu 21

C

Câu 21

A

Câu 22

A

Câu 22

D

Câu 22

B

Câu 22

C

Câu 23

C

Câu 23

A

Câu 23

D

Câu 23

D

Câu 24

B

Câu 24

C

Câu 24

B

Câu 24

A

Câu 25

A

Câu 25

B

Câu 25

D

Câu 25

A

Câu 26

B

Câu 26

C

Câu 26

C

Câu 26

D

Câu 27

A

Câu 27

B

Câu 27

C

Câu 27

B

Câu 28

D

Câu 28

C

Câu 28

A

Câu 28

A

Câu 29

B

Câu 29

A

Câu 29

A

Câu 29

D

Câu 30

C

Câu 30

A

Câu 30

D

Câu 30

B